Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

Het is belangrijk dat je kind gezond en met een goed gevoel naar school kan gaan. Vanaf de kleuterschool kun je rekenen op het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB).

Zij zijn gespecialiseerd in alles wat te maken heeft met de schoolcarrière, de gezondheid, de ontwikkeling, het leren en het welbevinden van je kind.

Bij het CLB werken dokters, verpleegkundigen, psychologen/pedagogen en sociaal assistenten. Zij hebben beroepsgeheim.

Het aanbod van het CLB is gratis.

CLB Vilvoorde

CLB Noordwest-Brabant