Cocon Vilvoorde

Cocon-Vilvoorde vzw, is een dienst voor ambulante, mobiele Contextbegeleiding en Crisishulp aan Huis.

De afdeling voor Contextbegeleiding is er om ouders met kinderen van 0 tot 18 jaar die matige tot ernstige moeilijkheden ervaren op opvoedkundig vlak te ondersteunen. Het aantal huisbezoeken per week hangt af van de noden in het gezin. Contextbegeleiding met een intensiteit van maximaal 2 huisbezoeken per week kan rechtstreeks aangevraagd worden door een gezin of een hulpverlener voor de regio Halle-Vilvoorde.

Er is echter ook een mogelijkheid tot intensievere ondersteuning (minimaal 3 huisbezoeken per week) voor complexere problemen, die aangevraagd kan worden voor de regio Brussel-Halle-Vilvoorde. Hiervoor dient een hulpverlener (CLB, CAW, …) een aanvraagdocument in te dienen bij de Toegangspoort van Integrale Jeugdhulp.

De afdeling Crisishulp aan Huis (CaH) biedt eveneens opvoedkundige ondersteuning aan ouders met kinderen tussen 0 en 18 jaar. Dit is een zeer intensieve en kortdurende ondersteuning waarbij gedurende 28 dagen bijna dagelijks een hulpverlener aan huis komt. CaH wordt enkel ingezet in gezinssituaties waar sprake is van een crisissituatie met onveiligheid voor de kinderen. Voor CaH kan enkel aangemeld worden via de crisismeldpunten van Brussel en Vlaams-Brabant en bij voorkeur door een hulpverlener die betrokken is op het gezin. Onze CaH-dienst biedt ondersteuning in de regio Brussel-Halle-Vilvoorde.

Beide hulpvormen zijn gratis en de hulpverlening vindt plaats bij de gezinnen thuis.

Meer weten?