Aansluiting openbare riolering

Elk huishouden maakt afvalwater: water van het toilet, uit de keuken, van de wasmachine, ... Het afvalwater kan worden afgevoerd via de riolering en gezuiverd. Hemelwater (regen, water, sneeuw, dooivocht) moet zoveel mogelijk worden hergebruikt, geïnfiltreerd en gebufferd waar het valt.

Wanneer er openbare riolering in de straat ligt, moeten alle huishoudens hun afvalwater hierop aansluiten. Heb je een aansluiting nodig? Dat gebeurt in volgende stappen:

 1. Vraag een aansluiting aan via https://www.riopact.be/rioolaansluiting/
 2. Medewerkers van De Watergroep komen langs om de afvoersituatie en opties tot aansluiten te bekijken. Hierna ken je ook de concrete prijs voor de aansluiting.
 3. De Watergroep voert alle nodige werken uit op het openbare domein.
 4. Je staat zelf in voor de werken tot aan de grens van jouw perceel met het openbare domein.
 5. Wanneer het risico bestaat dat afvalwater uit het openbare riool terugstroomt naar de huisriool, moet je voorzorgsmaatregelen nemen op eigen terrein. Dit kan bijvoorbeeld door een pomp of een terugslagklep te installeren.
 6. Je staat zelf in voor het aanvragen van een keuring van het aangelegde rioolstelsel op privaat domein.
  1. AquaFlanders: https://www.aquaflanders.be/keuring-van-mijn-riolering
  2. VLARIO: https://www.vlario.be/keuring/richtlijnen-keuring

Aan elke aansluiting zijn kosten verbonden.

Bekijk zeker ook de rubriek veel gestelde vragen op de website van riopact, zoals daar zijn:

 • Wat moet ik doen wanneer mijn riolering verstopt zit?
 • Wat is de maximale diepte van een rioolaansluiting?
 • Moet mijn privéwaterafvoer gekeurd worden?

U vindt de antwoorden hier: https://www.riopact.be/veelgestelde-vragen/.

Wanneer er geen openbare riolering aanwezig is

Het zoneringsplan geeft aan of er al riolering in je straat ligt, of die er nog moet komen, of dat je zelf moet zorgen voor de zuivering van je afvalwater. Het plan kan je online raadplegen via https://www.vmm.be/data/zonering-en-uitvoeringsplan.

Is je woning gelegen in een zogenaamde “groene cluster”, dan betekent dit dat er in de toekomst een collectieve afvalwaterinfrastructuur zal aangelegd worden door het stadsbestuur. In afwachting van deze aanleg, mag het afvalwater geloosd worden in een oppervlaktewater of gracht. Het afvalwater moet wel eerst via de septische put lopen. Direct lozen van afvalwater is verboden.

Is je woning gelegen in een zogenaamde “rode cluster”, dan betekent dit dat je verplicht bent om zelf je afvalwater te zuiveren via een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA).

Wanneer er geen openbare riolering is, en het afvalwater niet geloosd kan worden in een oppervlaktewater of gracht, mag het afvalwater indirect geloosd worden in de bodem. Elke directe lozing in het grondwater van huishoudelijk afvalwater is verboden.

Wist je dat…

Het rioolputje in de straat loopt direct af naar een waterloop. Giet er daarom NOOIT verf, vuil water, huishoudmiddelen of andere vervuilers in!