Actieplan taalbeleid 2021-2022

Het actieplan Taalbeleid 2021-2022 bevat acties voor het intern taalbeleid en het extern taalbeleid.

Het intern taalbeleid stimuleert de stadsdiensten om anderstalige inwoners beter te betrekken bij de stadswerking voor meer participatie en klantvriendelijkheid. De stadsmedewerkers begrijpen dat ze oefenkansen creëren voor (anderstalige) inwoners in hun contacten. Ze weten dat het taalproces bij elke persoon anders is en tonen hiervoor begrip.

De acties voor het extern taalbeleid ondersteunen externe taalinitiatieven en creëren bekendheid met het taalbeleid. Inwoners, verenigingen, scholen, dienstverlenende organisaties en lokale handel leren het taalbeleid kennen door verschillende acties. Stad Vilvoorde wil oefenkansen creëren op verschillende domeinen waar taal belangrijk is (voorbeeld: vrije tijd, aan het loket,..).

Via het actieplan streeft stad Vilvoorde naar:

  • een duidelijk taalbeleid voor medewerkers
  • toegankelijk taalgebruik in mondelinge en schriftelijke communicatie
  • bekendheid met het taalbeleid van de stad
  • bekendheid met de mogelijkheden om Nederlands te leren en te oefenen