Toelating voor afwijking op de wekelijkse rustdag

Elke handelaar of ambachtsman moet, behoudens uitzonderingen, verplicht een wekelijkse rustdag hebben. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur. De rustdag begint automatisch op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigt op de volgende dag op hetzelfde uur. De gemeente kan op jaarbasis 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag verlenen.

Voorwaarden

Het college van burgemeester en schepenen kan onder bepaalde voorwaarden afwijkingen toestaan op de wekelijkse rustdag:

 • op vraag van één of meerdere handelaars of van een vereniging van handelaars of ambachtslieden

 • naar aanleiding van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen of jaarmarkten

 • per jaar kunnen er maximaal 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag worden toegestaan

 • een afwijking geldt voor het hele deel of voor een gedeelte van het grondgebied, maar kan nooit op individuele basis worden verleend.

Procedure

U kunt een aanvraag indienen bij de gemeente waar uw zaak is gevestigd. Het college van burgemeester en schepen beslist over de toelating van de afwijking op de wekelijkse rustdag.

Bedrag

Kost

De aanvraag en de toelating voor een afwijking op de wekelijkse rustdag zijn gratis.

Regelgeving

Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening (artikel 15)

Afwijkingen in 2024

Afwijking wekelijkse rustdag

 • van maandag 1 tot zondag 7 januari 2024,
 • van maandag 8 tot zondag 14 januari 2024,
 • van zondag 21 tot zaterdag 27 april 2024,
 • van maandag 1 tot zondag 7 juli 2024,
 • van maandag 8 tot zondag 14 juli 2024,
 • van maandag 15 tot zondag 21 juli 2024,
 • van maandag 30 september tot zondag 6 oktober 2024,
 • van maandag 28 oktober tot zondag 3 november 2024,
 • van maandag 18 tot zondag 24 november 2024,
 • van maandag 25 november tot zondag 1 december 2024,
 • van maandag 9 tot zondag 15 december 2024,
 • van maandag 16 tot zondag 22 december 2024,
 • van maandag 23 tot zondag 29 december 2024.

Afwijking openingsuren

 • vrijdag 28 juni 2024: van 5 tot 22 uur.