Akte van afwezigheid

AKTE VAN AFWEZIGHEID AANVRAGEN

Deze akte is van toepassing op personen die vermist worden.

Wie kan een afschrift of uittreksel aanvragen

Voor de akte van afwezigheid wordt het recht op een afschrift of uittreksel beperkt tot:

  • de echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende,
  • de wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder),
  • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken),
  • erfgenamen,
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat.

Als de akte meer dan 50 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

Procedure

U kunt een uittreksel of afschrift van de akte van afwezigheid aanvragen in elke Belgische gemeente.

Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u een afschrift of uittreksel van de akte online aanvragen:

Die elektronische afschriften en uittreksels zijn voorzien van een elektronisch zegel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze hebben dezelfde juridische waarde als deze afgeleverd door de gemeente. Zolang de informatie op het bewijs correct is, kunt u het geldig gebruiken in om het even welke vorm (op papier of in digitale vorm).

Sinds 1 januari 2019 worden akten van de burgerlijke stand uitsluitend digitaal geregistreerd. Dateert uw akte van voor 1 januari 2019, dan is die misschien nog niet in digitale vorm beschikbaar. Sommige gemeenten digitaliseren oude archieven naarmate afschriften of uittreksels van de akten worden opgevraagd of wijzigingen worden aangebracht.

Wat meebrengen

Als u het document zelf ophaalt:

  • uw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als u het document voor iemand anders aanvraagt:

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart,
  • uw eigen identiteitskaart.