Akte van nietigverklaring

AKTE VAN NIETIGVERKLARING AANVRAGEN

Indien een akte in het verleden nietig werd verklaard, is het mogelijk hiervan een afschrift/uittreksel te bekomen.

Voorbeelden van akten die nietig verklaard kunnen worden zijn: huwelijken, echtscheidingen, erkenningen, adopties, ...

Wie kan een afschrift of uittreksel aanvragen?

Voor de akte van afwezigheid wordt het recht op een afschrift of uittreksel beperkt tot:

  • uzelf,
  • de echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende,
  • de wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder),
  • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken),
  • erfgenamen,
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat.

Als de akte meer dan 100 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

Procedure

U kunt een uittreksel of afschrift van de akte van nietigverklaring aanvragen in elke Belgische gemeente.

Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u een afschrift of uittreksel van de akte online aanvragen:

Wat meebrengen

Als u het document zelf ophaalt:

  • - uw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als u het document voor iemand anders aanvraagt:

  • - een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart,
  • - uw eigen identiteitskaart.