Ambulante handel buiten de wekelijkse markt

Wens je op het grondgebied van de stad een ambulante activiteit uit te oefenen? Dan heb je een vergunning nodig. Een vergunning kan aangevraagd worden voor een welbepaalde locatie op vaste dagen en tijdstippen of voor rondtrekkende ambulante handel.

Vraag de vergunning aan bij het college van burgemeester en schepenen via brief: stadhuis, Grote Markt z/n, 1800 Vilvoorde, of bij voorkeur via info@vilvoorde.be. Voeg volgende documenten en informatie toe:

  • Een kopie van de machtigingskaart ambulante handel
  • De toelating/registratie van het FAVV
  • Een foto van het voertuig
  • Verzekeringsdocumenten
  • Een beschrijving van wat u wenst te verkopen
  • De locatie waar je wenst te verkopen
  • De dag(en) en tijdstippen van de activiteit.
  • Vermeld of het een tijdelijke eenmalige toelating betreft of en permanente vergunning

Aan het uitoefenen van een ambulante activiteit op het grondgebied van de stad Vilvoorde is een belasting gekoppeld van 550 euro per jaar (bij een permanente vergunning) of 33 euro per dag (bij een eenmalige activiteit).