Attest van hoofdverblijfplaats (bewijs van woonst)

ATTEST VAN HOOFDVERBLIJFPLAATS (BEWIJS VAN WOONST) AANVRAGEN

Het attest van hoofdverblijfplaats (bewijs van woonst / attest van inschrijving) bevestigt dat een inwoner ingeschreven is op zijn adres in de gemeente.Het attest bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

 • naam en voornamen,
 • plaats en datum van geboorte,
 • adres,
 • burgerlijke staat,
 • nationaliteit,
 • de datum sinds wanneer u op het adres woont.

U kunt ook een attest van hoofdverblijfplaats aanvragen met de historiek van uw vorige adressen.

Wie kan een afschrift of uittreksel aanvragen?

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot uzelf aanvragen:
 • uzelf,
 • uw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd),
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat,
 • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet,
 • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Procedure

U kunt het attest van hoofdverblijfplaats opvragen bij uw gemeente.
Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken:
 • op 'Mijn dossier', de online toepassing van het Rijksregister
 • op 'Mijn Burgerprofiel', de online toepassing van de Vlaamse overheid
 • het e-loket van uw gemeente.

Anderen kunnen het attest enkel aan het loket van de dienst Burgerzaken aanvragen.

Wat meebrengen

Als u het attest zelf ophaalt:
 • uw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als u het attest voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart,
 • uw eigen identiteitskaart.