Badge openbaar toilet voor personen met een handicap

BADGE OPENBAAR TOILET VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP AANVRAGEN

De Stad Vilvoorde kent een toegangsbadge voor het gebruik van het openbaar toilet aan de Rooseveltlaan (Franklin) toe aan personen met een handicap.

Hiervoor wordt een waarborg ten bedrage van 5,00 euro gevraagd.

Wie krijgt deze badge?


  • Je bent gedomicilieerd in Vilvoorde.
  • Je bent een rolstoelgebruiker.
  • Je hebt de ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa of Interstystiële Cystitis.
  • Je hebt incontinentieproblemen van definitieve aard.

Waar aanvragen?


  • Je kan het formulier onderaan deze pagina afdrukken of een in te vullen formulier bekomen aan het loket van het Sociaal Huis, administratief centrum Kursaal, Kursaalstraat 40, 1800 Vilvoorde, 02 257 98 11.
  • Bezorg het ingevulde formulier samen met de 5,00 euro aan het loket van Het Sociaal Huis, vergeet niet om ook de nodige gegevens door uw huisarts of specialist te laten invullen (een apart doktersattest mag eventueel toegevoegd worden).
  • Als je aan de voorwaarden voldoet krijg je onmiddellijk de badge mee naar huis.