Bedrijfsafval

Bedrijfsafvalstoffen zijn alle afvalstoffen die niet van gezinnen afkomstig zijn. Kortom, afval van handelaars, bedrijven, kantoren, winkels, diensten, instellingen, scholen e.a. worden allemaal beschouwd als bedrijfsafvalstoffen.

Deze bedrijfsafvalstoffen moeten door (private) ophalers ingezameld te worden om bij erkende verwerkers verwerkt te worden. Je kan private overbrengers van bedrijfsafvalstoffen terugvinden in de Gouden Gids.

Voor meer informatie kan je terecht bij de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM).