Bedrijventerreinen

Op het grondgebied van Vilvoorde bevinden zich een aantal specifieke bedrijventerreinen.

Business & Mediapark

Gelegen aan afrit 6 van de Brusselse Ring, is dit bedrijventerrein voornamelijk gericht op kantoor en dienstverlening. Het is ook de thuisbasis van de entertainmentafdeling van DPG Media (“VTM”).

Cargovil

Een logistiek bedrijventerrein dat gelegen is langsheen de Woluwelaan en zich uitstrekt over het grondgebied van stad Vilvoorde en de gemeenten Zemst en Grimbergen.
Cargovil Plus vzw verenigt de bedrijven op en rond Cargovil en neemt het bedrijventerreinmanagement op zich.

Meer info: https://cargovil.be/.

Mechelsesteenweg

Gelegen langsheen de Mechelsesteenweg.

Het Broek

In het meest zuidelijk deel van bedrijvenzone Broek bevindt zich de zone Buda +. Deze zone strekt zich echter tot buiten de gemeentegrenzen van Vilvoorde uit en omvat ook delen van Brussel en Machelen.

Centrale

Bedrijvenzone langsheen de Willemsstraat (Jan Frans) en Buyssestraat (Cyriel), in het zuidoosten grenzend aan het stadscentrum.

Mima

Dit bedrijventerrein dat zich ontwikkeld heeft op en rond de Luchthavenlaan huisvest onder andere een aantal zeer belangrijke spelers in het medialandschap.

Cross Point

Relatief kleinschalig bedrijventerrein grenzend aan de deelgemeente Peutie waar men voornamelijk kantoorgebouwen vindt.