Begraafplaatsen info

MAAK EEN AFSPRAAK

Vilvoorde telt vier begraafplaatsen:

 • Havendoklaan (Centrum),
 • Hondenbergstraat (Houtem),
 • Schuifelaarstraat (Peutie),
 • Opperveldlaan (Koningslo).

De begraafplaatsen zijn open van 8 tot 19 uur.

Begraving

Volgende personen kunnen begraven worden op een van de stedelijke begraafplaatsen:

 • overleden zijn op het grondgebied van de stad of er dood zijn aangetroffen;
 • ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de stad en overleden zijn buiten haar grondgebied;
 • begunstigden zijn van een grafconcessie;
 • wegens hun opname in een gezondheidsinrichting, gelegen op het grondgebied van een andere gemeente of stad, gehouden waren hun woonplaats naar deze laatste over te brengen;
 • tweederde van hun leven in de stad hebben gewoond en er bovendien nog familie hebben wonen tot de derde graad ofwel tussen de leeftijd van 25 tot 60 jaar minstens 20 jaar in de bevolkingsregisters van de stad ingeschreven waren.

Begrafenissen kunnen gebeuren op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tussen 9.30 en 12 uur en tussen 12.30 en 14.30 uur. Op vrijdag kan dit tussen 9.30 en 12 uur.

Op alle begraafplaatsen bieden wij dezelfde vormen van begraving aan. De enige uitzondering hierop is de begraafplaats Opperveldlaan (Koningslo) waar er ook begravingen plaatsvinden op een oosters gericht perk. Bij de drie andere begraafplaatsen is dat niet mogelijk.

Grafconcessie

Een concessie voor 15 jaar kost:

 • voor kinderen jonger dan 10 jaar: 210 euro,
 • voor personen ouder dan 10 jaar: 415 euro.

Een concessie voor 30 jaar (voor 2 personen) kost 2 400 euro. Bij een aanvraag om een concessie voor meer dan 2 personen is het verschuldigde bedrag een veelvoud van 2 400 euro.

Grafzerken en grafmonumenten

Je hebt schriftelijke toestemming van de stad nodig als je een van de volgende elementen op een graf in het columbarium of urnenveld wil plaatsen:

 • een grafzerk (opnieuw toestemming nodig voor wegnemen!)
 • een grafteken
 • een opschrift, foto of vaas op de voorzetplaat

Bij de stad kan je ook informatie opvragen over de maximale afmetingen van een grafmonument.

Zowel bij het plaatsen als het wegnemen van een grafzerk zal een grafmaker aanwezig zijn.

Crematie

De aanvraag tot crematie gebeurt:

 • vóór het overlijden door de overledene bij wilsbeschikking (af te leggen bij de dienst burgerzaken);
 • na het overlijden bij testament of op vraag van de persoon die de begrafenis regelt bij de dienst burgerzaken.

De crematie gebeurt in een crematorium.

Openingsuren

Alle begraafplaatsen zijn voor het publiek toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang, behoudens bij opgravingen.