Bekendmaking omgevingsvergunning

Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, worden de termijnen om administratief beroep in te stellen verlengd met 30 dagen. Mogelijkerwijze zijn de affiches niet aangepast aan deze termijnverlenging. Indien de termijn om beroep in te stellen nog niet verstreken was op 24 maart 2020, zal de termijn dan ook ten vroegste 23 april 2020 verstrijken (deze datum kan nog wijzigen op aangeven van de hogere overheid).

De bekendmakingen van reeds behandelde omgevingsvergunningen kan je via het Geoportaal raadplegen.

Het is aangewezen om het Geoportaal te openen via Google Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Dit portaal openen via Internet Explorer kan mogelijk conflicten opleveren. Hieraan wordt momenteel gewerkt, dank voor uw begrip.

Naar het Geoportaal

Handleiding Geoportaal