Belasting op reclamedrukwerk

Er wordt een belasting gevestigd op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken.

Meer info daaromtrent kan u terugvinden in het belastingreglement.

Het door het stadsbestuur voorgeschreven aangifteformulier kan u terugvinden onder het E-loket.