Beleidsplan Integrale Veiligheid

Vilvoorde is een stad met heel wat uitdagingen op het vlak van veiligheid. Door een grote bevolkingstoename en de verstedelijking van de afgelopen decennia wordt Vilvoorde geconfronteerd met grootstedelijke problemen. Om die reden heeft­­ stad Vilvoorde de ambitie om de komende jaren van deze legislatuur sterk in te zetten op veiligheid. In dit beleidsplan zal in de eerste plaats een gegevensanalyse worden gemaakt. Uit deze gegevens vloeien vervolgens de krachtlijnen voort van het integraal veiligheidsbeleid voor de komende jaren. Met deze krachtlijnen in het achterhoofd zal het beleid de komende jaren vorm krijgen. Daarna zal worden verduidelijkt welke veiligheidsthema’s de komende jaren prioriteit krijgen en hoe deze worden vertaald in het meerjarenplan. Tot slot zal er worden ingegaan op de organisatiestructuur en de overlegstructuren om deze thema’s te benaderen.