Belgische nationaliteit aanvragen

Wil je een afspraak maken om de Belgische nationaliteit aan te vragen? Neem dan telefonisch contact op via 02 255 79 29.

Je kan de Belgische nationaliteit aanvragen bij de dienst Burgerzaken van je woonplaats.

Er zijn verschillende mogelijkheden om de Belgische nationaliteit te verkrijgen. Meer info over de verschillende procedures kan je verkrijgen tijdens een afspraak.

Voorwaarden

Voor elke procedure gelden specifieke voorwaarden. Maak een afspraak voor meer concrete info over jouw situatie.

Procedure

  • Tijdens de eerste afspraak krijg je bij dienst Burgerzaken informatie over de procedure die je kan volgen om de Belgische nationaliteit te verkrijgen. Je krijgt een lijst van documenten die je moet verzamelen om een bepaalde procedure te kunnen opstarten.
  • Wanneer je de gevraagde bewijsstukken hebt verzameld, controleert de dienst Burgerzaken of je dossier volledig is. Neem contact op met de dienst Burgerzaken om een afspraak in te plannen om jouw documenten te controleren.
  • Na controle en goedkeuring van je documenten mag je het registratierecht van €150 betalen aan het registratiekantoor.
  • Je dossier wordt overgemaakt aan de bevoegde instanties. Zij maken de beslissing of je de Belgische nationaliteit al dan niet verkrijgt.
  • Wanneer de beslissing positief is, ontvang je een brief van de dienst Burgerzaken met een uitnodiging om een Belgische identiteitskaart aan te vragen. Je kan ook een Belgisch internationaal paspoort en rijbewijs aanvragen.

Wat meebrengen

  • Verblijfskaart.
  • Buitenlands paspoort of Europese identiteitskaart.
  • Indien je al een afschrift van je geboorteakte (gelegaliseerd en beëdigde vertaling naar het Nederlands) hebt, mag je dit ook meebrengen.

Kostprijs

De kosten zijn afhankelijk van de procedure die gevolgd wordt.