Agenda’s, besluiten(lijsten) en notulen stad, OCMW en AG Vilvoorde

AGENDA'S, BESLUITEN(LIJSTEN) EN NOTULEN RAADPLEGEN

Wat kan je raadplegen via de bestuurskalender?

 • Agenda’s en notulen (openbare zitting) van de vergaderingen van de gemeenteraad en gemeenteraadscommissies.
 • Agenda's en notulen (openbare zitting) van de vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn.
 • Notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur van AG Vilvoorde.
 • Lijsten van de besluiten, genomen door de verschillende bestuursorganen (gemeenteraad, OCMW-raad, college van burgemeester en schepenen, vast bureau, burgemeester, directiecomité en raad van bestuur AG Vilvoorde).
 • Audio-opnames van de openbare vergaderingen van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn.

Hoe werkt de bestuurskalender?

Je kan in de kalender zoeken op datum en op trefwoord. We gebruiken daarbij volgende afkortingen:

 • GR: gemeenteraad,
 • RMW: raad voor maatschappelijk welzijn,
 • CBS: college van burgemeester en schepenen,
 • VB: vast bureau,
 • RVB: raad van bestuur AG Vilvoorde,
 • DC: directiecomité AG Vilvoorde,
 • BURG: burgemeester,
 • GRC_AZ&FIN: gemeenteraadscommissie algemene zaken en financiën,
 • GRC_VT&O: gemeenteraadscommissie vrije tijd en onderwijs,
 • GRC_SAM: gemeenteraadscommissie samenleving,
 • GRC_SI&SO: gemeenteraadscommissie stedelijke infrastructuur en stedelijke ontwikkeling.

Zoeken op datum
Je gaat naar de gewenste datum in de kalender en je klikt op het gewenste bestuursorgaan

Zoeken op trefwoord
In het wit veld naast het vergrootglas typ je een trefwoord in en je klikt op het vergrootglas.

Zittingsverslagen (audio-opnames)

zie: https://c.connectedviews.com/01/vilvoorde

Notulen van de zittingen vóór 27 september 2021

Oudere documenten en audio-opnames kan je hieronder per bestuursorgaan raadplegen: