Bewonersinitiatieven

WERKINGSSUBSIDIES BEWONERSINITIATIEVEN AANVRAGEN

Wil je graag actief meewerken aan een propere, veilige en actieve wijk? Samen met andere wijkbewoners komen we als bewonersgroep regelmatig samen. We organiseren evenementen, doen we mee aan de lentepoets, en nog veel meer.

Stad Vilvoorde erkent één bewonersgroep per wijk en ondersteunt deze. Momenteel zijn er bewonersgroepen actief in de wijken:

 • Koningslo,
 • Kassei,
 • Centrum,
 • Far-West,
 • Faubourg,
 • Peutie,
 • Houtem.

Werkingssubsidie erkende bewonersgroep

Het stadsbestuur wil erkende Vilvoordse bewonersinitiatieven erkennen en financieel ondersteunen in hun werking op basis van kwaliteitscriteria.

De werkingssubsidie is onderverdeeld in vier onderdelen:

 • ledentoelage
 • Kwaliteitstoelage
 • organisatietoelage
 • en toelage voor maatschappelijk engagement.