Bomenteller

Via het Bomencharter engageren steden en gemeenten zich om een bepaald aantal bijkomende bomen ('het streefdoel') te bekomen op het grondgebied van de stad/gemeente. Het Bomencharter vormt dus een instrument om meer bomen te bekomen in Vlaanderen. Op die manier staat het Bomencharter symbool voor de collectieve strijd die we voeren tegen de klimaatopwarming. De telling van het aantal geplante bomen vormt een wezenlijk onderdeel van het Bomencharter.

Het Bomencharter heeft betrekking op de periode 2019 - 2024.

Alle bomen die geplant worden vanaf 1/1/2019 tot 31/12/2024 worden opgenomen in de telling. Op die manier wordt het Bomencharter maximaal geënt op de bestuursperiode van de lokale besturen.

Vorige legislatuur werden er door stad Vilvoorde 1 500 bomen geplant. Met uitbreidingen in Houtembos, de deelname aan het strategisch project Groene Noordrand (zone Tangebeekbos), de tiny forests en andere samenwerkingen met De Werkvennootschap, Agentschap Natuur en Bos en BOS+ mag deze ambitie verhoogd worden tot 3 000 geplante bomen. Bomen die geplant worden in het kader van boscompensaties worden hierin niet opgenomen.

Heb jij een boom geplant in Vilvoorde sinds 1 januari 2019? Laat het ons weten via onderstaand formulier. Zo zorgen we er samen voor dat onze gemeente (nog) groener wordt.