Brugfiguren

Wat is een brugfiguur?

Een brugfiguur maakt de brug tussen de school, de stad, de ouders en de buurt.

De brugfiguren ondersteunen de samenwerking tussen de school, de ouders en de buurt. Zij werken vanuit de school en zijn klasvrij waardoor ze tijd en ruimte hebben om zich in te zetten op het verbinden van alle betrokken partijen.

De brugfiguren werken schoolteamversterkend en zetten in op tijdelijke ondersteuning op maat. De focus ligt op het informeren van het schoolteam, het delen van goede praktijken en het samen nadenken over ouderbetrokkenheid.

Werking in heel Vilvoorde

De brugfiguren willen schoolteams in Vilvoorde begeleiden rond de volgende thema’s:

  • Communicatie met ouders
  • Het versterken van een breed sociaal netwerk rond de school
  • Het verhogen van de kleuterparticipatie op school

Alle Vilvoordse basisscholen kunnen een beroep doen op de brugfiguren.
Als een vraag gesteld wordt aan de brugfiguren, nemen zij contact op met de school en wordt een kennismakingsgesprek vastgelegd om de vraag te verfijnen en te verduidelijken.
De begeleiding bestaat uit het aanreiken van theorie, achtergrondinformatie en concrete tips in de vorm van een workshop, lunchsessie, intervisie of netwerkmoment.

We gaan aan de slag met een kerngroep van leerkrachten en/of het volledige schoolteam.
We willen vooral ruimte geven voor dialoog en binnen de gegeven context flexibiliteit creëren.

Workshops en infomomenten

Binnenkort voorzien we enkele workshops en infomomenten met deze onderwerpen:

  • Intervisie ouderbetrokkenheid.
  • Lunchbabbel over de sociale kaart van Vilvoorde (naar waar kan ik ouders doorsturen?).
  • Hoe krijgen we kinderen regelmatig op school?

Heb je vragen over deze thema's? Stuur een mail naar gelijke.kansen@vilvoorde.be.