Buitenlands rijbewijs omwisselen/registreren

Wenst u een buitenlands rijbewijs om te wisslen, dan vragen wij u om een duidelijke scan van beide zijden van het rijbewijs en uw identiteitsdocument door te sturen naar burgerzaken@vilvoorde.be.

Europees rijbewijs omwisselen of registreren

Wie een Europees rijbewijs heeft (afgeleverd door een land van de Europese Economische Ruimte) en zich in België vestigt, kan dit rijbewijs laten registreren. In sommige gevallen kan u het ook omwisselen naar een Belgisch nationaal rijbewijs.

U kan uw Europees rijbewijs gratis laten registreren bij uw inschrijving in een Belgische gemeente. Een Europees rijbewijs omwisselen voor een Belgisch rijbewijs kan pas nadat u minstens 185 dagen (oftewel 6 maanden) ingeschreven bent in een Belgische gemeente.

Niet-Europees rijbewijs omwisselen

Wie een rijbewijs heeft behaald in het buitenland en zich in België vestigt, kan dit in sommige gevallen omwisselen naar een Belgisch nationaal rijbewijs. U kan hiervoor in aanmerking komen als:

  • Het buitenlandse rijbewijs geldig is.
  • Het buitenlandse rijbewijs is afgeleverd voordat u zich heeft ingeschreven in België.
  • Het buitenlandse rijbewijs is erkend voor omwisseling.

U bent ten minste 185 dagen (oftewel 6 maanden) ingeschreven in het bevolkingsregister, het vreemdelingenregister of het wachtregister van een Belgische gemeente. Na deze periode moet u in het bezit zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs om een voertuig te mogen besturen. Gedurende de eerste 185 dagen mag u met een voertuig op de openbare weg in België rijden met een buitenlands rijbewijs, als dat afgeleverd werd door een land dat op de lijst van erkende landen voorkomt.

Elk dossier is verschillend en de materie is complex. Bijkomende voorwaarden kunnen reeds telefonisch en per mail worden uitgelegd.

Procedure

Om een Europees of niet-Europees rijbewijs om te wisselen of te registreren dient u contact op te nemen met dienst Burgerzaken.