Burenbemiddeling

Heeft u bepaalde ergernissen over het wonen naast uw buur/buren en is het moeilijk om erover te praten? Dan kan je gratis burenbemiddeling aanvragen bij de dienst Preventie.

Wat is burenbemiddeling?

Burenconflicten gaan meestal over overhangende takken, blaffende honden, luide muziek, verkeerd geplaatst vuilnis, hinderlijk parkeren, … het zijn allemaal situaties die tot een burenruzie kunnen leiden.

Vrijwillige burenbemiddelaars helpen je om problemen met jouw buur bespreekbaar te maken en om samen naar een oplossing te zoeken. Ze helpen buren met elkaar praten over andere gewoonten, ergernissen of vervelende situaties over lawaai, geur, dieren, overhangende takken, vuilnis, roddels, …

De burenbemiddelaars treden niet op in de plaats van de politie of de vrederechter.

Bij welke problemen kan je terecht voor burenbemiddeling?

 • lawaaihinder
 • rommel, vuilnis
 • afscheidingen tussen woningen
 • overhangende bomen of struiken
 • pesterijen
 • vernielingen
 • dieren
 • geur/rook

Welke problematieken komen niet in aanmerking voor burenbemiddeling?

 • misdaden of wanbedrijven
 • conflicten tussen (ex-)partners of familie
 • juridische of huurgeschillen
 • geschillen op het werk (bijvoorbeeld tussen werknemer en werkgever)
 • psychologische problemen of verslavingen
 • conflicten die reeds in behandeling zijn bij de vrederechter
 • alcohol- en drugproblemen

Hier bestaan andere gespecialiseerde diensten voor.

Hoe werkt burenbemiddeling?

 1. Contacteer de lokale coördinator burenbemiddeling van de dienst Preventie via 02 255 79 92, het e-mailadres burenbemiddeling@vilvoorde.be of via het e-loket.
 2. Als de situatie geschikt is voor bemiddeling, contacteert de coördinator twee vrijwillige burenbemiddelaars die de casus gaan opnemen.
 3. Twee vrijwillige burenbemiddelaars komen bij je thuis voor een intake. Ze luisteren naar je verhaal.
 4. Na het gesprek gaan de twee bemiddelaar langs bij je buur. Zo kan je buur ook zijn of haar verhaal vertellen.
 5. Als beide buren vrijwillig akkoord gaan met een bemiddelingsgesprek, gaat dit gesprek door op een neutrale plaats onder begeleiding van de twee burenbemiddelaars. Samen met je buur bekijk je welke afspraken nodig zijn om het samenleven aangenamer te maken.

Probeer het eerst zelf

Een goed gesprek met je buur kan vaak ergernissen oplossen. Je kan makkelijker een kleine ergernis bespreken dan verschillende ergernissen die zich hebben opgestapeld.

Praat aan de voordeur en houd voldoende afstand van elkaar.

Wacht niet te lang om met je buur te praten. Je kan makkelijker een kleine ergernis bespreken dan verschillende ergernissen die zich hebben opgestapeld.

Praat niet met je buur als je zelf nog boos bent. Dat kan de situatie doen escaleren. Wacht tot je vindt dat je rustig met je buur kan praten.

Contacteer je buur:

 • Heb je het telefoonnummer van je buur? Bel hem dan om te praten.
 • Heb je geen telefoonnummer? Bel dan aan wanneer je denkt dat hij thuis is en tijd heeft.
 • Is je buur niet thuis? Steek dan een briefje in zijn brievenbus met de vraag om jou te contacteren. Schrijf je telefoonnummer op het briefje.

Bereid het gesprek voor:

 • Wat wil je juist met je buur bespreken?
 • Begin je zinnen steeds met 'ik' in plaats van 'jij'. Bijvoorbeeld: 'Ik kan moeilijk slapen als je 's avonds zoveel lawaai maakt' ipv ‘Jij bent een lawaaimaker’
 • Bespreek wat je buur kan doen om het voor jou aangenamer te maken én wat jij kan doen. Sommige problemen kunnen immers samen aangepakt worden (bvb samen opruimen van bladafval, samen takken snoeien van boom).

Lukt het toch niet om met je buur te kunnen praten of tot een oplossing te komen? Contacteer dan de lokale coördinator burenbemiddeling.

Gratis, vrijwillig en vertrouwelijk

 • Burenbemiddeling is gratis.
 • Je beslist zelf of je deelneemt aan een gesprek met je buur. Elke fase in het bemiddelingsproces is geheel vrijwillig.
 • Bemiddelaars vertellen niets tegen derden. De informatie die jij en je buur met elkaar delen blijven binnen dezelfde ruimte. De vrijwillige burenbemiddelaars geven enkel informatie door als je daar toestemming voor geeft.

Interesse in een vrijwilligersjob?

De burenbemiddelingen in Vilvoorde gebeuren door opgeleide vrijwilligers. We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers om ons team te versterken.

Ben je geïnteresseerd om te werken als vrijwilliger bij het team burenbemiddeling? Laat het ons weten.

Wij zoeken mensen die:

 • goed kunnen luisteren,
 • communicatief en vlot in de omgang zijn,
 • discreet en diplomatisch,
 • een positieve ingesteldheid en inlevingsvermogen hebben.

Je hebt geen ervaring nodig, want je krijgt een vijfdaagse opleiding tot burenbemiddelaar via de provincie Vlaams Brabant. Als vrijwilliger krijg je een kleine vergoeding en je komt terecht in een leuk team.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met burenbemiddeling@vilvoorde.be.

Contacteer de dienst Preventie

Wil je een beroep doen op burenbemiddeling, bel dan naar 02 255 79 92 of stuur een e-mail naar burenbemiddeling@vilvoorde.be. De dienst bekijkt samen met jou of burenbemiddeling de geschikte manier is om jouw situatie aan te pakken.