CAT-site en omgeving

Aan de achterzijde van het station van Vilvoorde ligt een ruim en onderbenut terrein, de CAT-site (eigendom van RIB-Renault), gelegen tussen spoor, R22, Vilvoordelaan en Luchthavenlaan.

Projectvoorstel

In het strategisch masterplan reconversie Vilvoorde-Machelen werd vooropgesteld om het bestaande ziekenhuis in het centrum van Vilvoorde te herlokaliseren naar deze site. De herlokalisatie van het ziekenhuis AZ Jan-Portaels naar deze site zou één van de trekkers worden voor ondermeer een gezondheidsgerelateerde economische ontwikkeling van een deel van deze strategisch gelegen site.

Het GRUP VSGB voorzag voor dit strategisch gebied een deel gemengde activiteiten (met ziekenhuisactiviteiten), een gemengd regionaal bedrijventerrein en een kantoorzone. Door de vernietiging van het GRUP VSGB is deze zone opnieuw industriegebied.
De terreinen van Renault maken deel uit van het Brownfieldconvenant 58 Vilvoorde Machelen. Het Brownfieldproject omvat de herontwikkeling van de gronden tot een gemengd, kwalitatief en ontsluitbaar project.

Langs de rand van het gebied langs de Vilvoordelaan in Machelen liggen andere onderbenutte terreinen met name de voormalige site Messer, Nycomed en Asphaltco. In het kader van het brownfieldconvenant 84 Machelen Bright Park wordt deze site volledig herontwikkeld naar een duurzaam bedrijventerrein.

In cijfers:

  • +/- 55 hectare groot
  • Renault is eigenaar van +/- 30 hectare
  • Ziekenhuis beslaat 3.5 hectare