CGG Ahasverus

CCG staat voor Centrum Geestelijke Gezondheidszorg:

  • Individuele hulpverlening en begeleiding aan personen en hun omgeving bij ernstige psychische gezondheidsproblemen op vlak van individu, gezin en relaties.
  • Preventie op vlak van geestelijke gezondheid
  • Vroeginterventie
  • Dienstverlening: ondersteuning van hulpverleners uit de regio

Doelgroep van een CGG: kwetsbare situaties waar multidisciplinaire diagnosestelling en behandeling noodzakelijk is.

Er wordt gewerkt met een derdebetalerssysteem, waardoor een cliëntbijdrage van 11 euro/4 euro/0 euro (volgens de richtlijnen van de overheid) aangerekend wordt.

Aanvragen gebeuren best telefonisch of per mail. Een therapeut zal contact nemen om via telefonische inschatting een eerste uitklaring van de hulpvraag te doen. In sommige situaties wordt er onmiddellijk doorverwezen naar een gepastere hulpverlening, in andere situaties wordt een bijkomend oriënteringsgesprek gepland bij een therapeut. Meestal is er een wachttijd vooraleer opstart van een begeleiding kan starten.

Consciencestraat (Hendrik) 16
1800 Vilvoorde
Tel.: 02 801 01 80
e-mail: Vilvoorde@ahasverus.be
https://www.ahasverus.be/