Checklist voor organisatoren

Organisator


Zorg dat je al je contactgegevens bij de hand hebt.

Omschrijving evenement


Naast enkele basisgegevens wensen we ook het aantal verwachte aanwezigen en start- en sluitingsuur te kennen.

Locatie


  • Vraag je rij- of parkeerverbod? Hou de straatnamen en straatnummers waartussen een eventueel parkingverbod moet worden opgesteld bij de hand.
  • Fuif, concert, festival of sportgebeuren? Maak een eenvoudig inplantingsplan waarop je de grote volumes van je evenement aanduid.
  • Bewegwijzering noodzakelijk? Noteer dan straatnamen en startnummer.
  • Wordt er een parcours afgelegd? Stippel je parcours uit op plan en hou een chronologisch lijstje van de straten bij de hand.

Eten drinken


  • Je moeten weten of je alcohol gaat serveren.
  • Je moet weten of je eten gaat serveren en welke warmtebronnen je hiervoor gaat gebruiken.

Veiligheid


Je moet weten of er vuurbronnen/vuuranimatie of vuurwerk gaat zijn op je evenement.

Geluid


Je moet weten of je versterkte muziek gaat afspelen en zo ja, tot hoeveel decibel je wilt gaan.

Promotie


Wil je wegwijzers ophangen? Hou dan een plannetje bij de hand met de aanduiding waar ze staan.

Openbare nutsvoorziening


Zijn er op je eventlocatie openbare nutsvoorzieningen (elektriciteit en water) waar je van gebruik wenst te maken?