CLB: een studiekeuze maken

Overstap Lager naar het Secundair onderwijs

Algemene info

Op www.onderwijskiezer.be vind je de gegevens terug van jouw CLB.