cultuurraad

Oprichten van een cultuurraad - besluit gemeenteraad van 25 maart 2019.


De Vilvoordse cultuurraad is een advies- en overlegorgaan dat bevoegd is om adviezen uit te brengen en voorstellen te doen over ieder onderwerp dat betrekking heeft op het cultuurbeleid van de stad Vilvoorde.

Vilvoorde beschikt over een cultuurraad bestaande uit afgevaardigden van Vilvoordse verenigingen en onafhankelijke Vilvoordse burgers. De cultuurraad roept minimum vier keer per jaar een algemene vergadering samen om advies uit te brengen over alle aangelegenheden betreffende het cultuurbeleid.

De cultuurraad werd opgericht in 1972, dit adviesorgaan heeft als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van de stad. Menig advies van deze raad draagt op een constructieve manier bij tot het ontwikkelen van het plaatselijke cultuurbeleid.

De dienst Vrije Tijd verzorgt het secretariaat van de cultuurraad.

Samenstelling

Elke club, vereniging of instelling kan zelf bepalen wie zij afvaardigen voor de adviesraad.
De afgevaardigden van de club, vereniging of instelling moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

  • Stemgerechtigde leden zijn minimum 18 jaar oud behoudens de jeugdraad, waar de leden minimum 16 jaar en maximum 30 jaar oud mogen zijn en de seniorenraad waarbij de leden die een vereniging vertegenwoordigen minimum 60 jaar jong moeten zijn.
  • Actief betrokken zijn bij de werking van de organisatie die zij vertegenwoordigen.
  • De woonplaats van de afgevaardigden leden speelt geen rol.
  • Een stemgerechtigd lid kan maar één club, vereniging of instelling vertegenwoordigen binnen de adviesraad.

Particuliere leden dienen te voldoen aan volgende voorwaarden:

  • Minimum 18 jaar oud zijn behoudens de jeugdraad, waar de leden minimum 16 jaar en maximum 30 jaar oud mogen zijn en de Vilvoordse adviesraad voor seniorenbeleid, waarbij de leden die een vereniging vertegenwoordigen minimum 60 jaar jong moeten zijn.
  • Woonachtig zijn in Vilvoorde.
  • Affiniteit kunnen aantonen met het beleidsdomein.