Dien een klacht in

Heb je een probleem met onze dienstverlening? Meld het ons. We zoeken samen met jou naar een oplossing.

Wie kan klacht indienen?

Iedereen, Vilvoordenaars en niet-Vilvoordenaars

Waarover kan je een klacht indienen?

Er is een verschil tussen klachten en meldingen.

Voorbeelden van klachten

Foutief verrichten van een handeling of prestatie, niet of laattijdig uitvoeren van een handeling of prestatie, afwijken van de vastgelegde of gebruikelijke werkwijze; onvriendelijke of onbeleefde dienstverlening

Voorbeelden van meldingen

Wil je alleen iets melden? Bijvoorbeeld een losse stoeptegel, zwerfvuil, verstopte riolering ... Dat kan via het meldingsformulier.

Welke klachten niet?

We behandelen niet alle klachten, bijvoorbeeld:

  • anonieme klachten of klachten waar jezelf niet bij betrokken bent
  • klachten die gebaseerd zijn op feiten van meer dan 1 jaar oud
  • klachten over het algemeen beleid of regelgeving
  • klachten waarover al een gerechtelijke of een administratieve procedure loopt
  • klachten over zaken waarvoor stad en OCMW niet bevoegd zijn.

Hoe dien je een klacht in?

Dien een klacht in via het klachtenformulier.

Liever niet online?

Meld het per brief of aan één van de onthaalbalies:

Stad Vilvoorde
Klachtenbehandeling
Grote Markt
1800 Vilvoorde

Wat gebeurt er met je klacht?

  1. We gaan na of we je klacht kunnen behandelen. Je krijgt daarover binnen de 10 kalenderdagen bericht.
  2. Als we je klacht kunnen behandelen, dan volgt er een inhoudelijk onderzoek.

We bezorgen je zo snel mogelijk een antwoord, ten laatste 45 dagen na het ontvankelijk verklaren van je klacht. Bij complexe klachten kan de termijn verlengd worden.