Dien een klacht in

Stad Vilvoorde streeft naar een goede dienstverlenging waarbij respect en klantvriendelijkheid sleutelwaarden zijn. Liep er echter iets fout bij je contact met de stadsdiensten? Ben je toch ontevreden over onze dienstverlening? Dan kan je een klacht indienen bij het stadsbestuur. Wij gaan na of de klacht ontvankelijk is en zoeken met jou naar een oplossing.

Opgelet: Wil je iets melden over een concrete locatie in Vilvoorde, zoals een gat in het wegdek of zwerfvuil, dan kan dat via meldingen.

Een klacht kan betrekking hebben op:

 • het foutief verrichten van een handeling of prestatie;
 • het niet of laattijdig uitvoeren van een handeling of prestatie;
 • het afwijken van de vastgelegde of gebruikelijke werkwijze;
 • het onvriendelijk of onbeleefd verrichten van een handeling

Welke klachten behandelen we niet?

 • Anonieme klachten of klachten waar jezelf niet bij betrokken bent.
 • Klachten die gebaseerd zijn op feiten van meer dan 1 jaar oud.
 • Klachten over het algemeen beleid of regelgeving.
 • Klachten waarover al een gerechtelijke of een administratieve procedure loopt.
 • Klachten over zaken waarvoor stad en OCMW niet bevoegd zijn.

Het reglement met alle informatie over de klachtenbehandeling vind je onderaan deze pagina.

Hoe dien je een klacht in?

 • Via het klachtenformulier.
 • Per brief:
  • Stad Vilvoorde
   Klachtenbehandeling
   Grote Markt
   1800 Vilvoorde
 • Onthaalbalie van het stadhuis, ingang Lange Molensstraat.

Wat gebeurt er met je klacht?

 1. We gaan na of we je klacht kunnen behandelen. Je krijgt daarover binnen de 10 kalenderdagen bericht.
 2. Als we je klacht kunnen behandelen, volgt er een inhoudelijk onderzoek. We bezorgen je ten laatste 45 dagen na het ontvankelijk verklaren van je klacht een antwoord. Bij complexe klachten kan de termijn verlengd worden.