dienst Stads- en Wijkonderhoud

De dienst Stads- en Wijkonderhoud voert al het reguliere wijkonderhoud (groenonderhoud en opruimen zwerfvuil), georganiseerd op wijkniveau, uit.

De dienst staat ook in voor de reiniging van het openbaar domein door middel met een stadsbrede machinale reiniging, aangevuld met een bijkomende inzet van specifieke middelen in het centrum.

Verder zorgt de dienst voor het in stand houden en herstellen van het openbaar, inclusief verkeerssignalisatie, wegmarkeringen, fonteinen, verzinkbare paaltjes, ….

Tenslotte verzorgt de dienst het eerstelijnsloket van alle meldingen over infrastructurele gebreken aan het openbaar domein.

Waarvoor kan je bij ons terecht?