dienst Stads- en Wijkonderhoud

De dienst Stads- en Wijkonderhoud heeft als kernopdracht het onderhoud van het openbaar domein in al zijn facetten, gaande van groenonderhoud tot openbare reiniging en het schoonmaken van straatmeubilair.

Het onderhoud van de begraafplaatsen wordt door deze dienst uitgevoerd. Een drietal specifieke hoveniers kan ingezet worden voor de logistieke ondersteuning van begrafenisplechtigheden. Het onderhoud wordt georganiseerd op wijkniveau, met telkens een verantwoordelijk werkopzichter per twee wijken.

De machinale reiniging wordt uitbesteed. Een capaciteit van acht eigen arbeiders, onder leiding van de werkopzichter voor het centrum, wordt ingezet voor de manuele reiniging van het centrum, de opruiming van zwerfvuil langsheen de gewestwegen, en de lediging van vuilnisbakken over het hele grondgebied. De dienst staat ook in voor de planning en uitvoering van de sneeuw- en ijzelbestrijding.

De dienst beheert de speeltuigen, zowel op openbaar domein als in de scholen. Dit houdt zowel aankoop, plaatsing, onderhoud, als veiligheidscontrole in.

Tenslotte organiseert de dienst jaarlijks een bloemenmarkt en de dag van het park.