Elektronisch identiteitsbewijs voor een niet-Belgisch kind

MAAK EEN AFSPRAAK

Voorwaarden

Wanneer een niet-Belgisch kind, jonger dan 12 jaar, ingeschreven is in de registers en recht heeft op een verblijf in België, kan het een identiteitsbewijs aanvragen.

Vanaf/sinds 15 januari 2024 vervangt het elektronisch identiteitsbewijs voor een niet-Belgisch kind het eerdere papieren identiteitsbewijs voor een niet-Belgisch kind.

Hieronder kan je de verschillen vinden tussen het papieren identiteitsbewijs en het elektronische identiteitsbewijs. Vanaf/sinds 15 januari 2024 is er geen keuze en zal een elektronisch identiteitsbewijs aangekocht moeten worden.

 • Papieren identiteitsbewijs

Kostprijs

gratis

Aflevertermijn

onmiddellijk

 • Elektronisch identiteitsbewijs

Kostprijs

Kostprijs kan verschillend zijn op basis van welk soort kaart nodig is, maar ook welke procedure wordt gekozen.

Gewone procedure:

 • A, B, K, L: 11 euro
 • EU, EU+, F, F+, M: 8 euro

Hoogdringende procedure:

 • A, B, K, L: 142 euro
 • EU, EU+, F, F+, M: 130 euro

Aflevertermijn

Na 2 à 3 weken ontvang je de pin/pukcode en kan je het document afhalen.

De geldigheidsduur van het elektronisch identiteitsbewijs hangt af van de duur van het verblijf dat werd toegekend. Is de duur van het toegekende verblijf langer dan 3 jaar, zal het elektronisch identiteitsbewijs maximum 3 jaar geldig zijn.

Het elektronisch identiteitsbewijs vervalt:

 • na verloop van de geldigheidsduur
 • bij verandering van naam, voornaam of nationaliteit.

Procedure

 • De ouder(s) of de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen, vragen het elektronisch identiteitsbewijs aan bij de gemeente na het maken van een afspraak.
 • Bij de aanvraag van het elektronisch identiteitsbewijs moet het kind ook aanwezig zijn, voor een vergelijking met de foto.
 • Het aanmaken van het elektronisch identiteitsbewijs duurt 2 tot 3 weken. In drukke periodes kan de aanmaaktermijn oplopen. Vraag het elektronisch identiteitsbewijs dus tijdig aan.
 • Wie het elektronisch identiteitsbewijs te laat aanvraagt, kan nog rekenen op een spoedprocedure, maar de kosten voor die procedure zijn hoger. Neem voor de spoedprocedure zo snel mogelijk contact op met uw gemeente.

Is het elektronisch identiteitsbewijs gestolenMeld de diefstal van het elektronisch identiteitsbewijs eerst bij de politie van de plaats waar de diefstal heeft plaatsgevonden (of bij de lokale politie van uw gemeente).

Opgelet! Een als gestolen of verloren gesignaleerd paspoort of ID is niet langer geldig. Zelfs als het document wordt teruggevonden, mag u het niet meer gebruiken.

Wat meebrengen

Bij de aanvraag van een elektronisch identiteitsbewijs moeten de volgende personen aanwezig zijn:

 • minstens 1 (pleeg)ouder, voogd of begeleider van de pleeginstelling die het ouderlijk gezag heeft over het kind
 • het kind (of kinderen) waarvoor het elektronisch identiteitsbewijs wordt aangevraagd.

Bij de aanvraag moet u het volgende meebrengen:

 • een recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) van je kind, die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's.
 • identiteits- of vreemdelingenkaart van (pleeg)ouder(s), voogd(en) of begeleider van de pleeginstelling
 • de echtgescheiden of gescheiden levende ouders moeten een kopie van het vonnis van het hoederecht voorleggen. Als de persoon die zich aanbiedt, niet over het hoederecht beschikt, moet die in het bezit zijn van een ondertekende toestemming van de persoon die wel over het hoederecht beschikt.
 • Indien van toepassing: een gerechtelijke beslissing of attest dat aantoont dat je de voogd, pleegouder of begeleider bent.

Bij het afhalen van de Kids-ID moet u het volgende meebrengen:

 • de brief die u thuis kreeg met de pin- en pukcode
  • een pukcode om de kaart te activeren
  • een pincode om de kaart te gebruiken voor elektronische toepassingen (vanaf 6 jaar)
 • had je al een identiteitsbewijs voor je kind, dan breng je dit ook mee. Je moet dit inleveren.

Extra info

Het elektronisch identiteitsbewijs is niet verplicht in België. De afgifte gebeurt enkel op verzoek van de personen die het ouderlijk gezag of de voogdij uitoefenen over het kind.

Het afhalen van het elektronisch identiteitsbewijs kan zonder afspraak aan de snelbalie.

Kostprijs

 • gewone procedure:
  • A, B, K, L: 11 euro
  • EU, EU+, F, F+, M: 8 euro
 •  hoogdringende aanvraag (1 dag):
  • A, B, K, L: 142 euro
  • EU, EU+, F, F+, M: 130 euro