erfgoedcel

De erfgoedcel is een advies- en overlegorgaan dat bevoegd is om adviezen uit te brengen en voorstellen te doen over ieder onderwerp dat betrekking heeft op het erfgoedbeleid van de stad Vilvoorde en werd door de gemeenteraad opgericht op 30 maart 2016.

De stad Vilvoorde beschikt over een rijk erfgoed. Om deze reden is het nuttig voor het college van burgemeester en schepenen om ondersteuning te krijgen van personen die interesse en/of deskundigheid hebben op het vlak van erfgoed.

Als lid van de erfgoedcel krijg je de kans om:

  1. Advies rond erfgoed te verlenen;
  2. De zorg en het bewaren van cultureel erfgoed te stimuleren;
  3. Erfgoedinitiatieven, evenementen en culturele ontwikkelingen te ondersteunen, stimuleren en ontwikkelen;
  4. Onderzoek te verrichten op vlak van cultureel erfgoed en de resultaten hiervan te ontsluiten voor een breed publiek;
  5. Via een degelijk erfgoedbeleid en via contacten met verwante beleidsdomeinen aan de uitstraling van de stad werken.

Voorwaarden om lid te zijn:

  1. Wonen in Vilvoorde of een aantoonbare band met de stad hebben;
  2. Interesse, inzet of deskundigheid ten aanzien van het Vilvoordse erfgoed hebben;
  3. Minimaal 18 jaar oud zijn.

Stel je lid via het  formulier

Je vindt alle info ook op het participatieplatform van de stad.