Erkenning van een kind

Met een erkenning verklaar je dat er een band van vader- of moederschap bestaat tussen jouw en het kind. Dit is mogelijk in de woonplaats van een van de ouders van het kind, of in de gemeente waar het kind geboren is.

Je kan een kind erkennen wanneer je niet met je partner gehuwd bent.

Wie kan een kind erkennen ?

 • de vader
 • de meemoeder

Wanneer?

 • voor de geboorte, mits het voorleggen van een doktersattest met de vermoedelijke bevallingsdatum
 • bij de aangifte van de geboorte
 • na de geboorte – zonder tijdslimiet

De voordelen

 • de vader/meemoeder kan de geboorteaangifte doen zonder aanwezigheid van de moeder
 • de vader/meemoeder kan het kraamgeld al aanvragen bij de werkgever

Wie moet aanwezig zijn?

 • de moeder (tenzij het kind meerderjarig of ontvoogd is)
 • de vader of meemoeder die wil erkennen
 • het kind zelf vanaf de leeftijd van 12 jaar

Wat meebrengen?

 • bij een erkenning voor de geboorte: attest van de gynaecoloog
 • voor erkenning na de geboorte en als het kind geboren is in het buitenland: een recent integraal afschrift van de geboorteakte
 • de identiteitskaarten
 • de geboorteakte (integraal afschrift) van de moeder en de erkenner indien zij in het buitenland geboren zijn
 • een bewijs van ongehuwde staat of ontbinding van het laatste huwelijk indien de moeder of de erkenner in het buitenland ingeschreven is
 • een bewijs van nationaliteit indien een van de partijen niet de Belgische nationaliteit bezit (dit is een document dat afgeleverd wordt door de ambassade of consulaat) en niet ingeschreven is in België
 • een bewijs van woonst voor diegene die niet in België is ingeschreven

Opgelet! Alle documenten die in het buitenland opgesteld zijn, moeten gelegaliseerd zijn om in België te gebruiken. Alle documenten uit het buitenland die niet in het Nederlands zijn opgesteld, moeten voorzien zijn van een officiële vertaling naar het Nederlands door een beëdigd vertaler. De handtekening van de beëdigd vertaler dient gelegaliseerd te zijn door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg.

Wat gebeurt er na de aangifte van de erkenning?

Bij ernstige twijfel over de reden dat een kind erkend wordt, onderzoekt de ambtenaar van de burgerlijke stand jouw dossier, vooraleer de erkenning op de maken. Indien de ambtenaar twijfels heeft over de erkenning, dan kan hij advies vragen aan de procureur des Konings.