EXPO1800: fotochallenge Vilvoorde

EXPO1800 is de zomerse fotochallenge van stad Vilvoorde. Deze zomer zijn we al toe aan de vijfde editie! Houd je fototoestel of smartphone in de aanslag en maak foto’s voor EXPO1800!

De ‘challenges’ voor deze zomer zijn “Samen” en “Stilte”.

Per ‘challenge’ worden 4 weken lang 34 foto’s tentoongesteld. Al wie in Vilvoorde woont, werkt, studeert, of een andere link heeft met onze stad, kan deelnemen aan de challenge.

Nadien krijgen alle geselecteerde foto’s een jaar lang een plaats op onze EXPO1800-muur in de Visserstraat/Vaartstraat.

Voor ons hoef je echt geen professionele of doorwinterde amateurfotograaf met een duur toestel te zijn om te kunnen deelnemen. Integendeel, wij willen net ook die mensen zonder veel foto-ervaring ‘uitdagen’ om hun kans te wagen. Wij beschouwen EXPO1800 dan ook niet als een wedstrijd maar als een unieke kans voor iedereen om zijn of haar foto’s te laten tentoonstellen. M.a.w. niet twijfelen, stuur die foto gewoon maar door!

De jury krijgt de foto’s anoniem te zien en maakt een selectie op basis van hun persoonlijke smaak.

Foto’s hoeven niet noodzakelijk in Vilvoorde getrokken te zijn. Foto’s die onze stad mooi in beeld brengen hebben een streepje voor, maar uiteraard blijft de kwaliteit van de foto altijd het eerste criterium.

Gelijktijdig met de expo in de wijken kan je ook op Facebook de geselecteerde foto’s bewonderen. De deelnemer van de foto met het meeste aantal ‘likes’ krijgt een leuke publieksprijs.

Om deel te nemen moet je je inschrijven. Je vindt de voorwaarden en een inschrijvingsformulier onderaan deze pagina. Per challenge moet je een inschrijvingsformulier invullen en kan je 5 foto’s inzenden.

Challenge 1: Samen

Zend je foto's in vóór vrijdag 5 juli 2024, 9 uur.

  • Inspiratie ‘challenge 1’

Mensen zijn sociale wezens en kunnen niet zonder de ander. We doen bijgevolg ontelbare dingen ‘samen’. We werken samen met collega’s, spreken af met vrienden om samen te gaan eten, gaan samen op reis of op kamp, sporten samen, komen samen om afscheid te nemen of verdriet te delen, zitten samen op school, enzovoort. Dat samenzijn kan in heel grote groepen (een festival, een voetbalstadion, …), maar evengoed in kleinere groepen of zelfs met 2 (een koppel, best friends, …). Mensen leven ook met velen samen in een stad of een dorp, dikwijls zonder mekaar te kennen en met een verschillende achtergrond, overtuiging of afkomst, zoals in Vilvoorde. Ook die diversiteit kan in beeld gebracht worden net als duizenden andere zaken. M.a.w., keuze genoeg!

  • Tentoonstelling

De geselecteerde foto’s worden tentoongesteld in de wijken Broek (Cargillpark) en Centrum (Hanssenspark) van vrijdag 19 juli tot zondag 18 augustus 2024.

  • Publieksprijs

Naast de expo in de wijken kan je de foto’s ook bekijken op de facebookpagina van de stad. De deelnemer van de foto die de meeste ‘likes’ verzamelt tussen maandag 29 juli en maandag 19 augustus, krijgt als prijs een ‘afdruk op groot formaat’.

Challenge 2: Stilte

Zend je foto's in vóór vrijdag 9 augustus 2024, 9 uur.

  • Inspiratie ‘challenge 2’

Niet weinig mensen hebben het druk, hebben een gejaagd leven en geraken almaar moeilijker gedeconnecteerd van de virtuele wereld en de sociale media. Wij willen net het omgekeerde in beeld brengen, namelijk ‘Stilte’ in al zijn verschijningsvormen. Dat kan een plaats van bezinning zijn, een moment alleen in de natuur, de eindeloze horizon, een ruïne, iemand die aan het studeren of lezen is, mensen die in stilte aan het genieten zijn, een desolaat landschap, een verlaten straat tijdens de nacht, … Aan jullie om het zo goed mogelijk in beeld te brengen!

  • Tentoonstelling

De geselecteerde foto’s worden tentoongesteld in de wijken Far-West (Maurits Duchépark) en Centrum (Hanssenspark), van vrijdag 23 augustus tot zondag 22 september 2024.

  • Publieksprijs

Naast de expo in de wijken kan je de foto’s ook bekijken op de facebookpagina van de stad. De deelnemer van de foto die de meeste ‘likes’ verzamelt tussen maandag 2 september en maandag 23 september, krijgt als prijs een ‘afdruk op groot formaat’.