Gecombineerde vergunning aanvragen

Sinds 01/01/2019 geldt een aanvraag om meer dan 90 dagen in België te werken als een aanvraag om meer dan 90 dagen in België te verblijven.

De aanvraag dient te gebeuren door de werkgever bij het bevoegde Gewest.

De voorwaarden en nadere regels voor het indienen van de aanvraag kan je terugvinden op de website van het Gewest: