Gemeenschapswachten

Onze gemeenschapswachten herken je aan hun paarse uniform. Ze patrouilleren in je wijk, zijn er thuis en kennen wijken en bewoners. Dat maakt van hen het aanspreekpunt in jouw wijk. Dankzij hun zichtbare aanwezigheid verhogen de gemeenschapswachten het gemeenschapsgevoel in de stad Vilvoorde. We hopen op die manier bij te dragen tot het veiligheidsgevoel bij onze burgers.

De stad heeft 10 halftijdse en 2 fulltime gemeenschapswachten in dienst:

  • Stadscentrum en Broek
  • Far-West en Faubourg
  • Houtem
  • Koningslo en Kassei
  • Peutie

Wat doen gemeenschapswachten?

Informeren

Een belangrijke taak van de gemeenschapswachten is het informeren van de bewoners, handelaars en bezoekers van onze stad. Ze informeren omtrent evenementen, werken in het openbaar domein of kunnen iedereen te woord staan die een algemene vraag heeft. Zij zullen op die manier proberen om eenieder die hulp nodig heeft met iets zo goed mogelijk bij te staan.

Bewustmaken/Sensibiliseren

Gemeenschapswachten hebben ook de taak om proactief onze burgers bewust te maken, indien zij merken dat bepaalde regels niet (helemaal) worden nageleefd. Het correct buitenzetten van afval, het opruimen van hondenpoep, het ijs- en onkruidvrij houden van de stoep, enz… zorgen ervoor dat onze stad leefbaar gehouden wordt. Als iedereen wordt aangespoord om dit zo correct mogelijk na te leven, blijft het vertoeven in onze stad rustgevend en aangenaam.

Preventie

Een derde belangrijke taak van de gemeenschapswachten is het preventief optreden. Dit betekent dat ze zich bewust zijn van de (grote en kleine) gevaren en moeilijkheden die kunnen optreden in een samenleving en dat ze hier een rol in spelen: het graveren van uw fiets tijdens een evenement of wijkfeest, het rapporteren van defecten in het straatbeeld, zoals losse stoepstenen of een defecte straatlamp, mensen attent maken op risicovol gedrag: met de handtas open rondlopen, geen veilig fietsslot aan uw fiets, een wagen los laten staan of kostbare producten/eigendommen zichtbaar laten liggen in uw voertuig, … Een gemeenschapswacht is opgeleid om iedereen op het openbaar domein hierbij te begeleiden. Regelmatig springen ze eens binnen bij onze handelaars in het centrum en daarbuiten, om te informeren over gauw- en/of winkeldiefstal.

Ook naar de grote groep schoolgaande jeugd worden initiatieven genomen. Zo onderhouden we contacten met het fietsteam van de lokale politie, wordt er samengewerkt met de jeugddienst en wordt er dagelijks toezicht gehouden aan bepaalde scholen.

Ook tijdens manifestaties, evenementen en markten kan u ze tegenkomen op hun toezichtsrondes.

Bijkomende taken

Gemeenschapswachten staan in voor het labelen en graveren van fietsen. Daarnaast kunnen ze ook nog een belangrijke bijdrage leveren bij specifieke opdrachten: het mee begeleiden van de fietsexamens, het bijdragen aan inventariseren van leegstand, rapporteren van sluikstorten en zo zorgen dat deze zo snel mogelijk worden opgeruimd.

Wenst u meer informatie of wil u de gemeenschapswachten inschakelen bij een evenement? Neem dan contact op met de dienst preventie.