Gemeenschapswachten

Onze gemeenschapswachten herkend je aan hun paarse uniform. Ze patrouilleren in je wijk en kennen deze als hun broekzak. Dat maakt ze het aanspreekpunt in jouw wijk. Dankzij hun zichtbare aanwezigheid verhogen de gemeenschapswachten de veiligheid in stad Vilvoorde.

Stad Vilvoorde heeft 10 halftijdse en 2 fulltime gemeenschapswachten in dienst:

  • Stadscentrum en Broek
  • Far-West en Faubourg
  • Houtem
  • Koningslo en Kassei

Wat doen gemeenschapswachten?

Informeren

Gemeenschapswachten beantwoorden vragen van bewoners, bedelen informatie (bewonersbrieven, affiches, flyers) vanuit de stad Vilvoorde, bewoners en handelaars informeren over de regels en reglementen van de stad, defecten in het straatbeeld - bv. een kapotte straatlamp – melden aan de stadsdiensten.

Bewustmaken

Erop toezien dat de regels worden nageleefd, zoals het correct buitenzetten van afval, opruimen van hondenpoep, het ijs- en onkruidvrij houden van de stoep, enz. Ook labelen de gemeenschapswachten fietsen tijdens evenementen of wijkfeesten.

Preventie

De gemeenschapswachten helpen bij preventieve acties over fietsdiefstal (fietsgraveeracties), autodiefstal, gauwdiefstal en dergelijke. Ze houden toezicht voor scholen aan de:

  • Vlierkensstraat
  • Rooseveltlaan (Franklin)
  • Campionlei (Ferdinand)
  • Groenstraat
  • Trekelsstraat (Karel)
  • Steenstraat

Ook houden gemeenschapswachten toezicht tijdens manifestaties, evenementen en markten. Tenslotte bewaken ze verkeersbakens. Zij houden toezicht aan overlastgevoelige plekken en werken hiervoor samen met de politie.