Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

Een preventief middel tegen overlast zijn de gemeentelijke administratieve sancties (GAS). Deze sancties worden opgelegd bij overtreding van het politiereglement. Die sanctie kan een geldboete zijn. Dit is dus niet hetzelfde als een werkstraf.

Voor wie?


Vanaf 14 jaar: iedereen die het politiereglement overtreedt.

Wie stelt de overtreding vast?


Binnen stad Vilvoorde zijn er verschillende mensen die een overtreding kunnen vaststellen:

  • de politie,
  • en ambtenaren van de stad.

Zij leggen echter geen sanctie op. Dit kan alleen de provinciaal sanctionerend ambtenaar (tewerkgesteld in Leuven). Zij is de persoon die zal beslissen hoe hoog de boete is die je opgelegd krijgt.

Als je betrapt wordt op een overtreding, dan noteert de GAS-vaststeller je gegevens ter plaatse. Het proces-verbaal wordt uitgeschreven ofwel op het politiebureau, ofwel door de vaststellend ambtenaar op zijn bureau.

Bemiddeling


Bemiddeling is verplicht voor minderjarigen. Ook de ouders worden uitgenodigd en aangemoedigd om mee te komen naar het gesprek met de bemiddelaar. Bovendien krijg je een gratis advocaat toegewezen. Het doel daarvan is om de rechten van de minderjarige te beschermen. De advocaat zal vragen beantwoorden en - indien gewenst - je bijstaan tijdens de bemiddeling.

De sanctionerend ambtenaar bepaalt op basis van het verslag van het bemiddelingsgesprek of de boete wordt kwijtgescholden, of toch betaald moet worden. De sanctionerend ambtenaar zal haar beslissing per brief meedelen.

Bij meerderjarigen selecteert de sanctionerend ambtenaar de dossiers die in aanmerking komen voor bemiddeling. Bemiddeling is hier dus niet vanzelfsprekend. Ook wordt meerderjarigen geen advocaat toegewezen. Voor de rest verloopt de procedure hetzelfde als voor minderjarigen.

In beroep


Ben je niet akkoord met de beslissing van de sanctionerend ambtenaar? Je kan er beroep tegen aantekenen bij een bevoegde rechtbank.