Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

Een preventief middel tegen overlast zijn de gemeentelijke administratieve sancties (GAS). Deze sancties worden opgelegd bij overtreding van het politiereglement. Die sanctie kan een geldboete zijn. Alternatieve maatregelen zijn een bemiddeling of een gemeenschapsdienst. Dit is dus niet hetzelfde als een werkstraf.

Voor wie?

Vanaf 14 jaar: iedereen die het politiereglement overtreedt.

Maximale geldboete?

Minderjarigen: maximaal 175 euro.
Meerderjarigen: maximaal 350 euro.

Wie stelt de overtreding vast?

Binnen stad Vilvoorde zijn er verschillende mensen die een overtreding kunnen vaststellen:

  • de politie,
  • en ambtenaren van de stad,
  • vaststellers van Incovo,
  • en gewestelijke vaststellers van OVAM.

Zij leggen echter geen sanctie op. Dit kan alleen de provinciaal sanctionerend ambtenaar (tewerkgesteld in Leuven). Zij is de persoon die zal beslissen hoe hoog de boete is die je opgelegd krijgt.

Als je betrapt wordt op een overtreding, dan noteert de GAS-vaststeller je gegevens ter plaatse. Het proces-verbaal wordt uitgeschreven ofwel op het politiebureau, ofwel op het bureau van de vaststellend ambtenaar.

Bemiddeling

De stad Vilvoorde wordt gesubsidieerd door de POD Maatschappelijke Integratie om voor het arrondissement Halle-Vilvoorde bemiddelingen in het kader van gemeentelijke administratieve sancties uit te voeren. De bemiddelaar GAS is verantwoordelijk voor het organiseren van de bemiddeling, de begeleiding van de overtreder en het slachtoffer en de opvolging van het bemiddelingsdossier.

Een bemiddelingsaanbod is verplicht voor minderjarigen. Ook de ouders worden uitgenodigd en aangemoedigd om mee te komen naar het gesprek met de bemiddelaar GAS. Bovendien krijg je een gratis advocaat toegewezen. Het doel daarvan is om de rechten van de minderjarige te beschermen. De advocaat zal vragen beantwoorden en - indien gewenst - je bijstaan tijdens de bemiddeling.

Bij meerderjarigen selecteert de sanctionerend ambtenaar de dossiers die in aanmerking komen voor bemiddeling. Bemiddeling is hier dus niet vanzelfsprekend. Ook wordt bij meerderjarigen geen advocaat toegewezen. Voor de rest verloopt de procedure hetzelfde als voor minderjarigen.

De bemiddelaar GAS nodigt de overtreder en het slachtoffer uit voor een bemiddelingsgesprek. De deelname aan een bemiddeling is vrijwillig. Indien beide partijen wensen in te gaan op het bemiddelingsaanbod, wordt het gesprek ingepland. De bemiddelaar leidt de bemiddeling in goede banen. De overtreder en het slachtoffer komen beide aan het woord en zoeken samen naar de gepaste oplossing voor het gestelde probleem of inbreuk. Indien er een akkoord wordt bereikt, wordt er een bemiddelingsovereenkomst opgesteld en ondertekend door beide partijen. De bemiddelaar gaat na of de overeenkomst werd nageleefd. Daaropvolgend bezorgt de bemiddelaar een evaluatieverslag aan de sanctionerend ambtenaar. De sanctionerend ambtenaar bepaalt op basis van het verslag van het bemiddelingsgesprek of de boete wordt kwijtgescholden, of toch betaald moet worden. De sanctionerend ambtenaar zal haar beslissing per brief meedelen.

Daarnaast kunnen dossiers van minderjarigen of meerderjarigen in aanmerking komen voor een gemeenschapsdienst. Bij een gemeenschapsdienst wordt er aan de overtreder voorgesteld om een prestatie uit te voeren bij de stad als alternatieve sanctie.

In beroep

Ben je niet akkoord met de beslissing van de sanctionerend ambtenaar? Je kan er beroep tegen aantekenen bij een bevoegde rechtbank.