Gemeentewegenregister

Sinds 1 september 2019 is het Decreet houdende de gemeentewegen van kracht. Dit decreet kent één en hetzelfde statuut toe aan alle gemeentewegen en legt de bevoegdheid voor aanleg, wijziging, verplaatsing en opheffing van gemeentewegen, alsook de handhaving bij de gemeentebesturen.

Klik hier om het decreet te raadplegen.

Om alle belanghebbenden afdoende te informeren, zullen de gemeentebesturen in de toekomst een register moeten bijhouden, waarin alle beslissingen over gemeentewegen gebundeld worden.

In afwachting van de nodige uitvoeringsbesluiten door de bevoegde minister, zal stad Vilvoorde op deze locatie alle gemeentelijke en gerechtelijke beslissingen publiceren die dateren van na 1 september 2019.

Voor alle beslissingen van vóór 1 september 2019 verwijzen wij enerzijds naar het provinciaal loket van de Atlas der Buurtwegen en anderzijds naar het overzicht van de goedgekeurde rooilijnplannen.

Beslissingen sinds 1 september 2019

Atlas der buurtwegen en buurtwegwijzigingen

Het decreet gemeentewegen bepaalt dat vanaf 1 september 2019 de Atlas der buurtwegen wordt vervangen door een gemeentewegenregister. De verdere regelgeving over dit register wordt later nog bepaald door Vlaanderen. Tot 1 september 2019 heeft de Provincie Vlaams-Brabant de wijzigingen in de Atlas bijgehouden. Deze wijzigingen kunnen geraadpleegd worden via het Geopunt. Latere wijzigingen worden hierboven vermeld.

Klik hier voor de Geopunt-kaart.

Gemeentelijke rooilijnplannen

Een rooilijn duidt de huidige of toekomstige grens aan tussen het openbaar domein en het private domein. Deze rooilijn wordt vastgesteld in een rooilijnplan.

Hieronder vindt u een overzicht van de gemeentelijke rooilijnplannen die van kracht zijn voor het grondgebied Vilvoorde. De originele documenten zijn na afspraak in te kijken op de dienst Openbaar Domein en Mobiliteit. Hier kan u ook terecht voor meer informatie.

Bijlagen