Geschiedenis

Ontstaan van Vilvoorde

Waarschijnlijk bestond er reeds een Nervische nederzetting aan de Zenne, gevolgd door een Romeinse, op de plaats waar de heirbaan van Asse naar Elewijt de rivier doorkruiste. Vast staat dat zich aan de Zenne in de 8ste eeuw een klein agrarisch centrum ontwikkelde.

De plaats villa aan de voorde, wat je kan vertalen als ?villa aan de doorwaadplaats?, gaf Vilvoorde haar naam. Officieel is er voor het eerst van ?Vilvoorde? sprake in een document uit 779 dat verwijst naar de schenking van het domein ?Filfurdo? door Pepijn van Herstal aan de abdij van Chèvremont.

Middeleeuwen: een stad is geboren

Vilvoorde was in de 14de eeuw een belangrijk centrum dat met Leuven en Brussel wedijverde om de belangrijkste stad van Brabant te worden. Uit die tijd dateren verschillende grote bouwwerken, zoals de Onze-Lieve-Vrouw van Goede Hoop kerk.

De handel en de lakennijverheid waren in volle bloei. Tegelijkertijd groeide ook het belang van de Zenne als verkeersader voor goederenvervoer. De centrale ligging zorgde ervoor dat Vilvoorde ook militair een sleutelpositie kon innemen. In de 14de eeuw werd het een militair hoofdkwartier en een legerstandplaats, wat het tot op de dag van vandaag gebleven is.

19e eeuw: industriecentrum

Vilvoorde was een van de eerste Europese steden die genoot van de nieuwe industriële ontwikkeling van de late 19de en vroege 20ste eeuw. De ligging op enkele kilometers van de hoofdstad en de gemakkelijke verkeersverbindingen stimuleerden de opbloei van een belangrijk industriecentrum.

In 1835 werd de eerste spoorweg op het vasteland getrokken tussen Brussel en Mechelen. Vilvoorde was één van de eerste stopplaatsen op deze spoorlijn. De Willebroekse vaart, die ca. 1830 verdiept werd, zag weldra meerdere fabrieken aan haar oevers gevestigd. Het gebied tussen de Zenne, het kanaal en de spoorweg was een uitgelezen vestigingsplaats voor nieuwe industrieën die gebruik konden maken van de unieke combinatie van verbindingswegen.

20e-21e eeuw: vestiging nieuwe bedrijven

De kanaalzone werd de meest geschikte plaats voor de vestiging van nieuwe fabrieken. Gas- en cokesfabrieken en elektrische centrales zorgden voor de nodige energie.

Een grote verscheidenheid is het typische kenmerk van de Vilvoordse nijverheid. De chemische industrie, de autoassemblage, de voedingsindustrie, het vervaardigen van onderhoudsproducten en verfstoffen, centrale verwarmingsapparaten en kachels, metaalconstructie, de verwerking van buitenlandse houtsoorten en de bouwnijverheid vestigden zich onze stad. Deze industrieën verschaften tot de economische recessie van de jaren '70 werkgelegenheid aan duizenden arbeiders.

Sinds het einde van de 20ste eeuw kent Vilvoorde een nieuwe bloei met de vestiging van nieuwe bedrijven die vooral op diensten gericht zijn. Onder meer het commerciële mediabedrijf Medialaan en soortgenoten kwamen zich in Vilvoorde vestigen.