Gezinshulp

Voor wie ?

Onze dienst is er voor alle inwoners van Vilvoorde ongeacht hun leeftijd of levensbeschouwing. Wij verlenen hulp aan mensen die door ziekte, leeftijd, handicap, bijzondere omstandigheden, tijdelijk of langdurig moeilijkheden ervaren in hun dagelijks leven.

Doelstelling

Dank zij onze hulp kan je langer zelfstandig wonen en ben je minder afhankelijk van anderen. Wij moedigen zelfzorg en ook mantelhulp aan. 

Hoe lang je van ons hulp krijgt, spreken wij samen met jou af. Dit zal afhangen van je behoeften en van de mogelijkheden van onze dienst. Onze hulp wordt geregeld herbekeken en indien nodig aangepast. Misschien krijg je hulp van familie, derden of andere professionele hulpverleners. Hier houden wij allemaal rekening mee.

De aanvraag tot het bekomen van hulp

Om hulp van ons te krijgen, contacteer je ons om een afspraak te maken. Er komt een maatschappelijk werker bij je langs voor een uitgebreid gesprek (sociaal onderzoek).

Samen met jou bekijken wij welke hulp je nodig hebt en wanneer je deze best krijgt. Daarna maken wij een dossier op. Wij berekenen bijvoorbeeld hoeveel je zal moeten betalen per uur. Dit gebeurt op basis van je inkomen. Wij geven voorrang aan personen die het meest hulpbehoevend zijn en het minste inkomen hebben.

Het is het bijzonder comité van de sociale dienst die, op basis van je dossier, beslist of je onze hulp krijgt en tegen welke prijs.

De wet van 8/12/1992 over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer verplicht ons om al je gegevens zorgvuldig bij te houden.

Verloop van de hulp

Specifieke afspraken m.b.t. de Gezinszorg

Het aantal uren hulp per dag/per week is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Dit wordt vooraf met jou besproken, maar het aantal uren kan in bepaalde situaties (tijdelijk) vermeerderen.

In uitzonderlijke gevallen kan de gezinshelpster ook buiten de kantooruren bij je komen. Het gaat hierbij enkel om noodzakelijke hulp, die niet binnen de gewone werkuren uitgevoerd kan worden. Deze hulp moet op voorhand afgesproken worden met de verantwoordelijke van de gezinszorg.

Waarmee kan de verzorgende u helpen ?

 • Verzorgende taken, zoals:
  • Hulp bij het aankleden
  • Voet- en handverzorging
  • Haar wassen, eventueel inrollen, kammen
  • Baardverzorging
  • Toezicht tandhygiëne en reinigen kunstgebit
  • De verpleegster meehelpen wanneer ze dit vraagt
  • EHBO
  • Inhoud van de huisapotheek kennen en controleren
  • Hulp bij eten en drinken
  • Hulp bij naar het toilet gaan
  • Baby en kinderverzorging
  • Hulp bij therapeutische oefeningen
 • Huishoudelijke taken, zoals:
  • Maaltijden bereiden
  • Oogsten van groenten en fruit voor dagelijks gebruik
  • Invriezen van levensmiddelen
  • Afwassen
  • Was sorteren, wassen, was drogen, wasserij en strijk
  • Verstelwerk
  • Bed opmaken
  • Planten verzorgen
  • Boodschappen doen (binnen de gemeente)
  • Licht onderhoud
 • Algemene ondersteuning en bijstand, zoals:
  • Luisteren
  • Begrip tonen bij rouwverwerking, vereenzaming, depressie, stress
  • Opvangen en signaleren van problemen
  • Stimuleren van zelfzorg en/of mantelzorg
  • Ondersteunen van de mantelzorger
  • Informeren omtrent bestaande hulpmiddelen en andere thuisvoorzieningen

Belangrijk: de verzorgende kan geen hulp bieden bij het wekelijkse onderhoud van je woning. Heb je hier toch nood aan? Dan kan je beroep doen op onze poetshulp.

Samenwerking met andere diensten (personenalarmsysteem)

Om je optimaal verder te helpen werken wij samen met de Piedersstichting (personenalarmsysteem), Zilverpunt, netwerk palliatieve zorg en Delhaize.

Naast onze officiële samenwerkingsverbanden achten wij het belangrijk om in overleg te gaan met andere zorgdiensten die ervoor zorgen dat je langer thuis kan blijven.

Contact

Zorgbedrijf Vilvoorde
Site ‘Ter Linde’
Vlaanderenstraat 4
1800 Vilvoorde
tel.: 02 447 07 22