Gratis restafvalzakken voor personen met specifieke gezondheidsproblemen

GRATIS RESTAFVALZAKKEN VOOR PERSONEN MET SPECIFIEKE GEZONDHEIDSPROBLEMEN AANVRAGEN

Stad Vilvoorde wil deze groep met gezondheidsproblemen een hart onder de riem steken door hen éénmalig per jaar gratis restafvalzakken aan te bieden.

Wie krijgt deze gratis restafvalzakken?

  • Je bent gedomicilieerd in Vilvoorde.
  • Je verblijft thuis (niet in een instelling, Woon Zorgcentrum en je maakt ook geen deel uit van een gemeenschap).
  • Je lijdt aan blijvende incontinentie.
  • Je krijgt thuis nierdialyse.
  • Je bent een stomapatiënt.
  • Je hebt een gelijkaardige aandoening (in dit geval te specifiëren door de arts).

Waar aanvragen?

  • Je kan het formulier onderaan deze pagina afdrukken of een in te vullen formulier bekomen aan het loket van het Sociaal Huis, administratief centrum Kursaal, Kursaalstraat 40, 1800 Vilvoorde, 02 257 98 11.
  • Bezorg het ingevulde formulier aan het loket van Het Sociaal Huis, vergeet niet om ook de nodige gegevens door uw huisarts of specialist te laten invullen (een apart doktersattest mag eventueel toegevoegd worden).
  • Als je aan de voorwaarden voldoet krijg je onmiddellijk de gratis restafvalzakken mee naar huis.