Herinrichting Wilgenstraat

Stad Vilvoorde ontving via Operatie Perforatie een subsidie om de Wilgenstraat opnieuw in te richten. Met 'Operatie Perforatie' wil Aquafin burgers en gemeenten aanzetten tot het ontharden van de publieke ruimte. Ontharden kan een oplossing bieden voor de gevolgen van klimaatverandering.

Enerzijds zorgen langere en hevigere regenbuien voor een overbelasting van het rioleringssysteem, anderzijds ervaren we ook meer perioden van droogte en hittegolven. We kunnen hier echter iets aan doen. Door onder andere overbodige verharde oppervlakten zoals asfalt en beton te vervangen door materialen die water doorlaten. Hierdoor kan het water in de grond en planten en bomen voeden, die op hun beurt mee kunnen zorgen voor koelte in de zomer..

Het project

We breiden het centrale plein uit en maken er een meer verkeersveilige, waterdoorlatende en aangenamere plek van die past in een groter netwerk van zacht verkeer en groene ruimten

We creëren een groen “plein” met waterdoorlatende bodemmaterialen. In een deel van de Wilgenstraat, tussen huisnummer 3 en Groenstraat, behouden we enkel een fiets- en voetpad. Het gemotoriseerd verkeer zal in beide richtingen blijven rijden via de even huisnummers in de Wilgenstraat. De garages van de woningen blijven bereikbaar.

Ter hoogte van de schooltoegang in de Groenstraat wordt de straat onderbroken voor gemotoriseerd verkeer. Door het nieuwe groene plein door te trekken tot de ingang van de school, kunnen kinderen in alle veiligheid het plein bereiken.

De werken zijn, op de beplanting na, afgerond.