Huis-aan-huisinzameling

INCOVO verzorgt in Vilvoorde de huis-aan-huisinzameling. De ophaling start 's morgens om 7 uur. Zet de huisvuilzak tijdig buiten, maar respecteer het politiereglement: niet eerder dan 18 uur de dag vóór inzameling aanbieden.

Een aangeboden restafvalzak mag niet zwaarder zijn dan 15 kg. Zakken die zwaarder zijn zullen blijven staan en worden afgestickerd. In de brievenbus kan je dan een kaartje vinden met opmerkingen over de foutieve zak.

Raadpleeg de sorteerwijzer voor thuisafval wanneer je twijfelt of afval wel of niet in een bepaalde zak hoort.

De ophaalkalender van INCOVO geeft aan wanneer wat aan huis wordt opgehaald.