Huurwaarborg

Wat kan het Sociaal Huis voor jou doen?

Het Sociaal Huis van Vilvoorde staat garant voor de huurwaarborg. Wij openen een geblokkeerde rekening waarop je maandelijks een vast bedrag stort. Zo spaar je zelf jouw huurwaarborg bijeen.

Zolang dat je als huurder in de woning verblijft en de huurwaarborg niet volledig bijeen hebt gespaard, blijft het Sociaal Huis voor jou garant staan.

De huisbaas is zo zeker dat hij de huurwaarborg (volledig of gedeeltelijk) kan ontvangen wanneer deze aan hem toekomt.

Welke voorwaarden moeten voldaan zijn?

 • Je verblijft op het moment van je hulpvraag gewoonlijk in Vilvoorde.
 • Je hebt een geldig identiteitsbewijs.
 • Je hebt een huurcontract dat zowel door jou als jouw huisbaas ondertekend is.
 • Jouw toekomstige huisbaas gaat akkoord met een huurwaarborg via het OCMW.
 • Je hebt onvoldoende geld om zelf de huurwaarborg te betalen.

Wat moet je doen?

Maak een afspraak met jouw maatschappelijk werker.

Heb je nog geen maatschappelijk werker? Kom dan langs op een permanentiemoment van het Sociaal Huis. Er is permanentie van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12 uur en dinsdagavond van 16 tot 18 uur.

De maatschappelijk werker vult met jou de aanvraagformulieren in.

Wat breng je mee?

Op de afspraak met jouw maatschappelijk werker breng je volgende documenten mee:

 • Een geldig identiteitsbewijs
 • Een ondertekend huurcontract
 • Een verklaring van jouw toekomstige huisbaas dat hij of zij akkoord gaat met een huurwaarborg via het Sociaal Huis.

Wat gebeurt er met jouw hulpvraag?

De maatschappelijk werker onderzoekt of je aan de voorwaarden voldoet en maakt hiervan een verslag op.

Binnen de 30 dagen na jouw hulpvraag, beslist het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) over jouw dossier. Dit gebeurt op basis van het onderzoek van de maatschappelijk werker.

Je ontvangt een brief met de beslissing van het BCSD.

Wat als het Sociaal Huis zich garant stelt?

 • Er wordt een geblokkeerde rekening geopend.
 • Jij en jouw huisbaas moeten hiervoor documenten ondertekenen.
 • Er wordt een waarborgbrief opgemaakt.
 • Dit is het schriftelijk bewijs dat het Sociaal Huis garant staat voor de huurwaarborg.

Je ontvangt een brief met informatie rond het bijeen sparen van de huurwaarborg:

 • Het bedrag dat je maandelijks moet storten.
 • Wanneer je de eerste storting moet doen.
 • Het rekeningnummer waarop je moet storten.
 • De mededeling die je moet geven bij de betaling.

Wat als de huurwaarborg volledig bijeen gespaard is?

De garantstelling van het Sociaal Huis stopt. De rekening met de huurwaarborg blijft geblokkeerd zolang je de woning blijft huren.

Wat als je de woning verlaat en de huurwaarborg niet volledig bijeen gespaard is?

Wanneer je verhuist, moet de huurwaarborg vrijgegeven worden. De geblokkeerde rekening wordt afgesloten.

Het Sociaal Huis stort de bedragen door aan wie de huurwaarborg toekomt. Hiervan is een schriftelijk bewijs nodig:

Ofwel een verklaring van de overeengekomen schadevergoeding. Deze verklaring moet ook opgemaakt worden als er geen schade is. Zowel jij als jouw huisbaas moeten de verklaring ondertekenen.

Ofwel een vonnis van de vrederechter waarin staat wie de huurwaarborg krijgt.

Het Sociaal Huis past het resterende bedrag van de huurwaarborg bij als de huurwaarborg toekomt aan jouw huisbaas en het bijeen gespaarde bedrag niet voldoende is om de schadevergoeding te dekken.

Wanneer het Sociaal Huis moet bijpassen, moet je dit terugbetalen.

Vragen?

Heb je hierover nog vragen? Dan kan je terecht bij het Sociaal Huis via het telefoonnummer 02 257 98 11 of via het e-mailadres dienstverlening.sociaalhuis@vilvoorde.be.