Individuele Behandeling voor Afvalwater (IBA)

Elk huishouden maakt afvalwater: water van het toilet, uit de keuken, van de wasmachine, ... Het afvalwater kan in de meeste gevallen worden afgevoerd via de riolering naar een gemeenschappelijke zuivering. Hemelwater (regen, water, sneeuw, dooivocht) moet zoveel mogelijk worden hergebruikt, geïnfiltreerd en gebufferd waar het valt.

Wanneer er geen openbare riolering in de straat ligt en er wordt ook geen riolering gepland of de woning ligt te ver van de straat (waardoor de aansluitingskost te hoog wordt), moeten eigenaars van de woningen/gebouwen zelf een individuele behandeling voor afvalwater (IBA) installeren. De gebouwen en woningen die een IBA moeten plaatsen werden opgenomen in het zonerings- en uitvoeringsplan opgemaakt door VMM als rode clusters.

De plaatsing van de IBA is een verplichting voor de eigenaar volgens de Vlarem-wetgeving. De stad heeft een informatieplicht en heeft de verschillende eigenaars uitgenodigd op een infomoment op 19 juni 2023 (presentatie hieronder in bijlage).

De stad wil de eigenaars helpen om te voldoen aan deze verplichting via het reglement vastgelegd in gemeenteraadszitting van 24 oktober 2022. Via dit reglement kan de eigenaar intekenen op het collectief plaatsen en beheren van IBA’s via partner Aquafin. Een link naar het retributiereglement werd onderaan toegevoegd aan de bijlage.