Infrastructuursubsidie

INFRASTRUCTUURSUBSIDIE AANVRAGEN

Erkende Vilvoordse jeugdverenigingen en jeugdorganisaties kunnen beroep doen op een toelage voor de volgende werken aan hun lokalen:

 • een verbouwing,
 • een groot onderhoud,
 • de lokalen brandveiliger maken.

Wie kan deze subsidie aanvragen?


Alle erkende Vilvoordse jeugdverenigingen en jeugdorganisaties.

Waarvoor kan je deze subsidie aanvragen?


Je kan de subsidie aanvragen als je van plan bent om één van de volgende werken uit te voeren aan de lokalen die door je vereniging betrokken worden:

 • een verbouwing,
 • een groot onderhoud,
 • de lokalen brandveiliger maken.

Enkel de werken uitgevoerd aan lokalen die effectief door de vereniging betrokken worden, komen in aanmerking voor de infrastructuursubsidie. Rekeningen voor energieverbruik worden uitgesloten van de subsidie.

Wat zijn de voorwaarden voor het krijgen van deze subsidie?


Lees zeker het subsidiereglement voor alle voorwaarden. Hieronder vind je de bijzonderste voorwaarden nog eens opgesomd:

 • Dien je aanvraag voor deze subsidie in vooraleer je de werken laat uitvoeren. Voeg bij je aanvraag 3 bestekken van 3 verschillende firma’s. Doe dit voor 31 oktober van het betrokken jaar.
 • De werken moeten uitgevoerd worden aan lokalen die door de vereniging betrokken worden.
 • Volg de procedure zoals beschreven in het subsidiereglement.

Hoeveel bedraagt de subsidie?


Voor werken ter bevordering van de brandveiligheid bedraagt de subsidie 100% van de kostprijs, met een maximum van 3 000 euro.

Voor gewone werken bedraagt de subsidie 75% van de kostprijs, met een maximum van 2 500 euro.

Wanneer moeten de subsidies aangevraagd worden?


Vraag je subsidie aan nadat je bestekken opgevraagd hebt, maar vooraleer de werken aanvangen.

Hoe kan je de subsidie aanvragen?


Vul onderstaand aanvraagformulier in om de subsidie aan te vragen en stuur 3 bestekken mee via de bijlagen.

Na je aanvraag nemen de betrokken stadsdiensten contact met je op en kan je de volledige procedure doorlopen:

 1. Aantonen van de noodzaak van de werken door de dienst Beheer van de Gebouwen of door de Brandweer (voor werken ter bevordering van de brandveiligheid).
 2. Uitvoering van de werken.
 3. Vaststelling van de uitgevoerde werken door de dienst Beheer van de Gebouwen.
 4. Indienen van de factuur.
 5. Uitbetaling van de toelage.