Intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS) voor cultuur Noordrand

Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Cultuur Noordrand is een dynamisch cultureel netwerk van 13 gemeenten, Asse, Grimbergen, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Steenokkerzeel, Vilvoorde, Wemmel, Zaventem en partner Vzw De Rand, ten noorden van Brussel. De focus van dit netwerk is het efficiënter en effectiever aanpakken van gedeelde culturele en maatschappelijke uitdagingen voor de regio.

Cultuur Noordrand doet dit door bovenlokale samenwerking en kennisdeling van culturele actoren met elkaar en met actoren uit andere beleidsdomeinen te stimuleren, te activeren, te faciliteren en te ondersteunen. Cultuur Noordrand inspireert hierbij tot creativiteit, innovatie en ondernemerschap.

indien je op zoek bent naar meer achtergrondinformatie over de werking kan je de cultuurnota in bijlage downloaden of surfen naar de website www.cultuurnoordrand.be.