Interlevensbeschouwelijk platform

Het platform is een samenwerking tussen verschillende levensbeschouwelijke instanties in stad Vilvoorde. Zij komen tweemaandelijks samen om met elkaar de dialoog aan te gaan en projecten te organiseren die eveneens dialoog aanwakkeren. Vanuit het platform werd onder meer de expo ‘Ongelooflijk’ gemaakt, een interlevensbeschouwelijke stadswandeling georganiseerd en een gemeenschappelijk standpunt ingenomen rond de terugkeer van kinderen van zogenoemde Syriëstrijders. Momenteel werkt het platform aan een protocol ‘waardige uitvaart’, waarbij mensen die zonder netwerk en middelen overlijden, alsnog een waardige uitvaart krijgen.