Interlevensbeschouwelijk platform

Het Interlevensbeschouwelijk Platform (ILP) brengt de erkende levensbeschouwelijke gemeenschappen met vestiging in Vilvoorde samen. Het Interlevensbeschouwelijk Platform wil de dialoog en samenwerking tussen de verschillende levensbeschouwingen in Vilvoorde stimuleren en wil een brug zijn tussen de verschillende gemeenschappen, de stad en de bredere Vilvoordse samenleving. Ze beschouwen de verschillen binnen de levensbeschouwingen als een verrijking en organiseren verschillende activiteiten die open staan alle Vilvoordenaars.

Expo Ongelooflijk: een tentoonstelling voor scholen rond de verschillende erkende levensbeschouwingen. Leerlingen ontdekken hoe de verschillende levensbeschouwingen stilstaan bij belangrijke momenten in het leven: de geboorte, de dood, het huwelijk, …

Réveil: op 1 november wordt er een herdenkings- en troostmoment georganiseerd.

Wereldlichtjesdag: op de tweede zondag van december komt men samen om overleden kinderen te herdenken.

Interlevensbeschouwelijke Wandeling: de verschillende levensbeschouwingen gooien de deuren van hun gebouwen open. Scholen worden uitgenodigd om een klasbezoek te brengen en te ontdekken op welke manier de verschillende gemeenschappen hun werking vormgeven.

Waardige Uitvaart: Het Interlevensbeschouwelijk Platform voorziet een uitvaartceremonie voor overledenen die onvoldoende financiële middelen hebben voor het bekostigen van een andere ceremonie én van overledenen zonder netwerk waarvan niet geweten is welk soort ceremonie gewenst is. Het Intelevensbeschouwlijk Platform kan neutrale ceremonies voorzien, over de verschillende levensbeschouwingen heen.