Investeringssubsidie

INVESTERINGSSUBSIDIE AANVRAGEN

Als erkende Vilvoordse jeugdvereniging kan je een investeringssubsidie aanvragen in het kader van een investering in jeugdlokalen in Vilvoorde. Het kan gaan om gebouwen, een gedeelte van een gebouw of toegangswegen die gebruikt worden in functie van de werking van je vereniging.

Wie kan deze subsidie aanvragen?


Erkende Vilvoordse jeugdverenigingen of verenigingen die een aantoonbare rechtstreekse band hebben met zo’n jeugdvereniging.

Als aanvrager moet je bovendien een aantoonbare duurzame band hebben met het betreffende onroerend goed (bvb: eigenaar zijn of worden) én uitbater zijn van het jeugdlokaal. Lees zeker het reglement (artikel 4) voor meer details over deze voorwaarde.

Waarvoor kan je deze subsidie aanvragen?


De volgende investeringen vallen onder deze subsidie:

  • het aankopen van onroerend goed om er een jeugdlokaal op te vestigen;
  • het aankopen van onroerend goed om te gebruiken als jeugdlokaal;
  • werken voor het oprichten of inrichten van een jeugdlokaal: nieuwbouw, verbouw, aanbouw, …;
  • werken aan toegangswegen tot een jeugdlokaal;
  • omgevingswerken rond het jeugdlokaal.

Een uitgebreide opsomming van de kosten die meetellen voor de subsidie vind je in het subsidiereglement. Uiteraard komen alleen de kosten die je als aanvrager zelf draagt in aanmerking voor de subsidie.

Wat zijn de voorwaarden voor het krijgen van deze subsidie?


De werken waarvoor je een subsidie aanvraagt, mogen nog niet aangevangen zijn op de datum van aanvraag.

Stuur je volledige aanvraag vóór 15 september van het jaar waarin je de subsidie aanvraagt, naar de dienst Vrije Tijd.

Voor de andere voorwaarden raden we je aan om het subsidiereglement goed te lezen.

Hoeveel bedraagt de subsidie?


De subsidie bedraagt maximum 75% van de goedgekeurde subsidieerbare uitgaven, met een maximum van 10 000 euro op jaarbasis.

Een jeugdvereniging kan een totaal subsidiebedrag van maximum 30 000 euro ontvangen binnen de periode van 5 jaar vanaf het jaar van de eerste aanvraag.

Wanneer moeten de subsidies aangevraagd worden?


Vraag je investeringssubsidie aan:

  • vóór 15 september van het jaar waarin je de subsidie aanvraagt;
  • én vooraleer de werken waarvoor je de subsidie aanvraagt, aanvangen.

Hoe kan je de subsidie aanvragen?


Vul het online aanvraagformulier in om de investeringssubsidie aan te vragen.