Klimaatactieplannen

Vilvoorde naar een duurzame stad

Vilvoorde ondertekende op 25 juni 2014 haar burgemeestersconvenant en deed voor de opmaak van haar klimaatactieplan 2020 beroep op het studiebureau Futureproofed/Tri.zone. Uit de 3 participatietrajecten die werden opgestart (interne stadsdiensten, burgers en pioniers) werden 36 maatregelen geformuleerd en berekend die moeten zorgen voor een CO2-reductie van 22,5%. Naast een gedetailleerde beschrijving van deze maatregelen en de acties en ideeën die deze maatregelen moeten ondersteunen, kan je in het klimaatactieplan ook de nulmeting, de visie en strategie voor 2030/2050 en het participatietraject terugvinden.

In 2019 besliste de stad om in het kader van de nieuwe convenant 2030 het klimaatactieplan 2020 op te schalen met de nieuwe doelstelling van Europa voor een CO2 reductie van 40%. Hiervoor werden de bestaande maatregelen geëvalueerd en opgeschaald en werd in het kader van klimaatadaptatie een heel aantal maatregelen toegevoegd die moeten zorgen dat de stad de aankomende klimaatveranderingen aankan.

Met een ambitieus en tegelijk haalbaar klimaatbeleid 2025 wil Vilvoorde de huidige legislatuurperiode met de beschikbare middelen hard verder werken. Eén ding is zeker, de stadsorganisatie kan dit niet alleen, dat blijkt uit de langetermijnvisie voor 2030.

De klimaatdoelstelling 2030 overstijgt het vermogen van elk individu, elk bedrijf, stadsdienst en zelfs van de stad als geheel. Samenwerken wordt dus het sleutelwoord tot succes. Met elke burger, ondernemer, overheid, vrijwilliger, verkozene, activist, ambtenaar en doelgroep moeten we samen aan de slag. Alleen zo bouwen we samen aan het Vilvoorde van morgen.